Eckankar, Religion of the Light and Sound of God

Frequently Asked Questions

Eckankar: Follow us on Facebook Eckankar: Follow us on Twitter Eckankar: Follow us on YouTube

Eckankar ECK SymbolČasto kladené otázky Zvolte si jazyk:

Co znamená slovo Eckankar?

Eckankar znamená "Spolupracovník s Bohem". Je osudem každé Duše zažít Boha a sloužit všemu živému.

ECK je jiným výrazem pro Životní Sílu či Ducha Svatého, který může být prožit jako Světlo a Zvuk. Je také znám jako Slyšitelný Proud Života.  Zpět nahoru

Odkud přišlo učení ECKu?

Toto učení bylo na světě od počátku lidských dějin v té či oné formě. Žádná země si nemůže dělat právo na místo jeho zrození.

Mnohé termíny Eckankaru mají svoje historické kořeny na Dalekém Východě; nicméně v Eckankaru mají svůj vlastní význam i použití.

Paul Twitchell udělal Eckankar známým modernímu světu v roce 1965. Oddělil duchovní pravdy od kulturních nánosů, které jej obklopovaly. Běžní lidé mohli nyní zažít Světlo a Zvuk Boha, zatímco žili spokojený a produktivní život.  Zpět nahoru

Mnoho lidí hledá duchovno, nikoliv náboženství. Snaží se získat zkušenosti ne názory. Jelikož Eckankar je náboženství, jak naplňuje tyto duchovní potřeby?

Eckankar nově vymezuje prožití náboženství. Nabízí jednotlivci duchovní nástroje, které jsou zapotřebí k chůzi na jeho vlastní cestě domů k Bohu.

Eckankar dává lidem praktické návody, jak mít skutečné duchovní zážitky – dokonce vrcholné zažití Boha – ještě během tohoto života.  Zpět nahoru

Věří Eckankar v Boha?

Eckankar učí, že je jeden Nejvyšší Bůh, Stvořitel, který není mužem ani ženou. Duchovní podstatou Boha je Světlo a Zvuk. Toto Světlo a Zvuk je ECK, neboli Duch Svatý, a spojuje každého se Srdcem Boha.

Žádná slova nemohou popsat Nejvyšší Bytost.

Symbolicky můžete říci, že domovem Boha je Oceán Lásky a Milosti. V této nejvyšší, nejvyšší oblasti, je vše světlo. Nejsou tam žádné stíny.  Zpět nahoru

Jaké jsou základy víry Eckankaru?

Eckankar učí tato základní přesvědčení:

 • Duše je věčná.
 • Duše existuje, protože ji Bůh miluje.
 • Duše je na cestě Seberealizace a Realizace Boha.
 • Duše se duchovně rozvíjí prostřednictvím karmy a reinkarnace.
 • Duchovní rozvoj může být urychlen vědomým kontaktem s ECKem, Božským Duchem.
 • Kontaktu s Božským Duchem se může dosáhnout Duchovními cvičeními ECKu a vedením Mahantou, Žijícím ECK Mistrem.
 • Duchovní světy můžete aktivně objevovat pomocí Duševního Cestování, snů a jiných duchovních technik.
 • Duchovní zkušenost a osvobození v tomto životě jsou dostupné všem.  Zpět nahoru

Co je HU?

HU je prastaré jméno Boha. Je to také píseň lásky Bohu. Je to Zvuk všech zvuků. Reprezentuje nesmírnou lásku, kterou má Stvořitel pro Svá stvoření.

Lidé jakéhokoli náboženství mohou zpívat HU pro své duchovní povznesení.

Chcete-li, můžete si poslechnout nahranou píseň HU nebo se podívat na video o HU.  Zpět nahoru

Co říká Eckankar o reinkarnaci?

Každý z nás je Duše, božská jiskra Boha, která žije věčně. Jsme posláni do tohoto světa, abychom získali duchovní zkušenosti.

Eckankar učí, že v průběhu nesčetných životů ve fyzickém světě každý z nás postupuje k plné realizaci a projevení svých vrozených Bohu podobných kvalit, zejména božské lásky.

Karma a reinkarnace jsou základem víry Eckankaru. Hromadíme karmu na základě duchovního zákona o příčině a následku. ECK, (Duch Svatý), nám pomáhá očistit se od karmy (hříchu), což nám umožňuje přijmout plnou lásku Boha v tomto životě. Získáváme moudrost, laskavost a svobodu.   Zpět nahoru

Jak zapadá do učení Eckankaru Ježíš Kristus?

Ježíš je vnímán jako posel Boha, který slouží jako duchovní vůdce pro křesťany, stejně tak, jako jiní duchovní učitelé a svatí odedávna sloužili jiným skupinám. Kniha Paula Twitchella Stranger by the River [Cizinec u řeky] zahrnuje pasáže, které promlouvají krásou a inspirací o poselství lásky, které Ježíš přinesl.  Zpět nahoru

Tvrdí Eckankar, že je jedinou cestou k Bohu?

Nikoliv. I když se Eckankar nabízí jako nejpřímější cesta domů k Bohu, netvrdí, že je jedinou cestou, jak navázat spojení s Bohem.

Všechna opravdová náboženství byla vytvořena Duchem Svatým, ECKem, aby duchovně povznesla lidstvo.  Zpět nahoru

Čím se liší Duchovní cvičení Eckankaru (rozjímání) od modlitby a meditace?

Rozjímání převyšuje modlitbu.

Rozjímání je metoda, která vám umožňuje začít dostávat se ven a aktivně poznávat vnitřní světy vaší vlastní bytosti. Liší se od meditace, pasivního stavu, ve kterém se člověk obrací dovnitř a jen klidně čeká na světlo.

Jednou z metod rozjímání je přečíst si něco inspirujícího – verš z bible nebo pasáž z písma ECKu – potom zavřít oči a obrátit zrak dovnitř a velmi lehce se zaměřit na formu ECK Mistra, Ježíše nebo někoho jiného, koho považujete za duchovního cestovatele. Požádejte, aby vám byla ukázána pravda. Můžete požádat o lásku, moudrost a porozumění, ale něčím větším, než tyto tři věci, které jsou jen vlastnostmi Boha, je požádat o realizaci Boha. Více informací můžete získat v knize Spiritual Wisdom on Prayer, Meditation, and Contemplation [Duchovní moudrost o modlitbě, meditaci a rozjímání] v online prodejně knih Eckankaru (odkaz se otevře v novém okně).   Zpět nahoru

Opravdu existují ECK Mistři?

ECK Mistři jsou skuteční.

Lidé z celého světa, všech možných povolání, měli osobní zkušenosti s ECK Mistry dávno předtím, než je Paul Twitchell představil veřejnosti.

Mnozí lidé, kteří nikdy neslyšeli o Eckankaru, poznali ECK Mistry ze svých snů i jiných setkání.

Na webové stránce Eckankaru si můžete přečíst některé z těchto příběhů a podívat se na obrázky některých ECK Mistrů.

Ještě lepší je ovšem poznat je osobně. Je to opravdový důkaz pro každého duchovně hledajícího.

Kniha Those Wonderful ECK Masters [Úžasní ECK Mistři] (odkaz se otevře v novém okně) nabízí duchovní cvičení, která vám pomohou přijmout osobní vedení ECK Mistra.  Zpět nahoru

Jak byl vybrán současný duchovní vůdce Eckankaru, Sri Harold Klemp?

Žijící ECK Mistr byl vybrán Bohem (v Eckankaru je Bůh znám jako Sugmad). Každý Žijící ECK Mistr zaučuje svého následovníka.

V roce 1981, po letech duchovní přípravy, se Harold Klemp stal Mahantou, Žijícím ECK Mistrem. Více informací najdete v životopisných poznámkách.  Zpět nahoru

Kdo je Mahanta?

Mahanta je vnitřní, neboli duchovní forma Žijícího ECK Mistra. Je to nejvyšší stav Božího Vědomí, který je člověku znám. Mahanta poskytuje vnitřní vedení pomocí snů, Duševního Cestování a Duchovních cvičení ECKu.

Role Mahanty, Žijícího ECK Mistra, je sloužit jako Ukazatel cesty a duchovní vůdce. Učí Duše, které jsou připraveny a vede je na jejich cestě domů k Bohu. Je hluboce respektován, ale ne uctíván.   Zpět nahoru

Je to pravda, že moderní zakladatel Eckankaru, Paul Twitchell, použil materiály jiných autorů, když psal knihy o Eckankaru?

Zlatá vlákna učení ECKu byla roztroušena po celém světě od nepaměti. Něco bylo uchováno v knihách a rukopisech, které jsou dnes veřejností dávno zapomenuty nebo jsou neznámé.

Pradávná psaní, málo známé pravdy a nejpřesnější části toho, co bylo známo v minulosti, byly sesbírány Paulem Twitchellem, zdokonaleny, vytříbeny a zaměřeny tak, aby veřejnost mohla mít dnes přímo užitek z ryzího učení ECKu.

Byl mistrem ve shromažďování a tříbení informací. Díky jeho práci a knihám teď máte prastará učení Světla a Zvuku na dosah ruky.

Nicméně díla Paula jsou pouhým zlomkem mnohých knih Eckankaru. Sri Harold Klemp, současný Mahanta, Žijící ECK Mistr, napsal o učení od té doby, co se stal duchovním vůdcem Eckankaru v roce 1981, více než šedesát knih. Jeho knihy jsou nejaktuálnějším vyjádřením Eckankaru.

Více informací o Paulu Twitchellovi a historii Eckankaru najdete pod The Legacy of Paul Twitchell a Paul Twitchell Archive. Zpět nahoru

Mají ženy vůdčí role v ECKu? Může se žena stát ECK Mistrem?

Ano. Ženy i muži slouží na všech úrovních organizace Eckankaru v kněžských i vůdčích rolích.

Ženy i muži se mohou stát ECK Mistry. Učení ECKu rozpoznává, že opravdová identita každého člověka je Duše, která, jako sám Bůh, není žádného pohlaví.

Mahanta, Žijící ECK Mistr (žijící duchovní vůdce tohoto učení), vždy slouží jako muž. Duše potřebuje v tomto fyzickém světě atomovou strukturu mužského těla, aby se mohla stát duchovním vůdcem. Každá Duše, která je v tomto životě ve výcviku pro roli Žijícího ECK Mistra, si vybírá mužské tělo. Volba se dělá před narozením.  Zpět nahoru

Co se stalo s Darwinem Grossem, který byl Žijícím ECK Mistrem před Haroldem Klempem?

Darwin Gross se stal Žijícím ECK Mistrem v říjnu 1971 poté, co Paul Twitchell zemřel v září 1971. Gross prohlásil Harolda Klempa za nového Žijícího ECK Mistra v říjnu 1981. Ale Grossovi se nepodařilo akceptovat, že už není duchovním vůdcem učení a byl vyloučen z Eckankaru. Bůh dává výhradní zodpovědnost za vedení ECKu novému Žijícímu ECK Mistru.

O tomto období Eckankaru se můžete více dozvědět v knize Sri Harolda Klempa Soul Travelers of the Far Country [Duševní cestovatelé Daleké země] (odkaz se otevře v novém okně), kapitola 11.   Zpět nahoru

Jaké morální a etické hodnoty Eckankar reprezentuje?

Eckisté věří v osobní zodpovědnost za každou myšlenku a čin. Zákon Karmy (příčiny a následku) učí Duši rozpoznat, co je správné a co ne.

Jako morální a etický návod v každodenním životě Sri Harold Klemp doporučuje "Dva Zákony", které historik Richard Maybury vytříbil z etických, právních a náboženských tradic lidstva:

 • Udělej vše, co jsi slíbil udělat a
 • Nezasahuj neoprávněně do života jiného člověka nebo jeho majetku.

Nad těmito zákony je vysoký duchovní zákon – Zákon Lásky – protože Bůh je láska.   Zpět nahoru

Co učí Eckankar o duchovní svobodě?

Učení ECKu se zakládá na soucitu, respektu, osobní zodpovědnosti a dávání svobody druhým. Vnucovat někomu svojí víru nebo někoho držet násilím na jakékoli duchovní cestě je proti duchovnímu zákonu.

Eckisté jsou zodpovědni za svoje životy, platí své výlohy a plní svoje povinnosti vůči rodině, zaměstnavateli a vlasti. Nemají potřebu žít komunitách. Jsou to lidé ze všech společenských vrstev společnosti a žijí v hlavním proudu společnosti ve více než 120 zemích světa.

Strava a životní styl jsou soukromou volbou.

Eckisté respektují, ale neuctívají Žijícího ECK Mistra. I když je ukazatelem cesty a učitelem pro ty, kdo studují Eckankar, každý je plně zodpovědný za své vlastní životní volby a činy.   Zpět nahoru

Je Eckankar proti potratům?

Eckankar respektuje individuální názor na potraty, zatímco nabízí perspektivu, že Duše vstoupí do těla během prvního nádechu života.

Každý sám se rozhoduje o osobních záležitostech jako je potrat.   Zpět nahoru

Uznává Eckankar vztahy mezi jedinci stejného pohlaví?

Ano.

Páry stejného pohlaví se mohou v ECKu zaregistrovat jako rodinní příslušníci. A kde je to právně povoleno, tam páry stejného pohlaví mohou být oddány podle Svatebního Obřadu ECKu vysvěcenými kněžími Eckankaru.   Zpět nahoru

Co všechno obnáší členství v Eckankaru?

ECK členství je roční cyklus osobního studia, které zahrnuje vnitřní a vnější duchovní trénink:

 • Studium kursů ECKu. Tyto jsou psány Žijícím ECK Mistrem a mají sílu a moudrost daleko přesahující psané slovo. Měsíční lekce se mohou studovat soukromě doma nebo ve třídě.
 • Praktikování Duchovních cvičení Eckankaru, zhruba dvacet minut denně. Každý měsíční kurs nabízí k vyzkoušení nové cvičení.

Není třeba dramaticky měnit životní styl. Každý žije dál svým vlastním způsobem s dodržováním osobní zodpovědnosti za rozhodnutí a volby v každodenním životě.   Zpět nahoru

Platí se nebo dobrovolně příspívá za roční členství v Eckankaru?

Členství se neplatí, ale je doporučený roční příspěvek. Pro členy v prvním roce navrhovaný příspěvek začíná od 60$ za jednotlivce nebo 120$ za rodinu, (v rozvojových zemích 50$ za jednotlivce nebo 75$ za rodinu).

O ECK členství si můžete více přečíst zde a nebo požádat o členství online.  Zpět nahoru

Mohu následovat Eckankar, aniž se stanu členem?

Ano. Mahanta, Žijící ECK Mistr pracuje duchovně se všemi, kteří u něho hledají vedení a ochranu. Nicméně zasvěcení v ECKu mohou dostat pouze ti, kteří podstoupí duchovní výcvik pod vedením Žijícího ECK Mistra prostřednictvím členství.   Zpět nahoru

Eckankar, Religion of the Light and Sound of God
Last modified July 31, 2015    130754