Eckankar, Religion of the Light and Sound of God

Frequently Asked Questions

Eckankar: Follow us on Facebook Eckankar: Follow us on Twitter Eckankar: Follow us on YouTube

Eckankar ECK SymbolCzęsto zadawane pytania Wybierz język:

Co znaczy słowo Eckankar?

Eckankar znaczy „Współpracujący z Bogiem.” Przeznaczeniem każdej Duszy jest doświadczanie Boga i służenie całemu życiu.

ECK jest innym słowem oznaczającym Siłę Życia albo Ducha Świętego, który może być doświadczany jako Światło i Dźwięk. Znany jest też jako Słyszalny Strumień Życia.   Do początku

Skąd wzięły się nauki ECK?

Nauki te były na ziemi od zarania historii ludzkości, w takiej czy innej formie. Żaden kraj nie może uznawać się za miejsce ich narodzin.

Wiele terminów Eckankar wywodzi swe historyczne korzenie z Dalekiego Wschodu; jednakże mają one swoje własne znaczenie i zastosowanie w Eckankar.

Paul Twitchell wprowadził Eckankar do współczesnego świata w 1965 roku. Oddzielił duchowe prawdy od kulturowych pułapek którymi były otoczone. Zwyczajni ludzie mogli teraz zacząć doświadczanie Światła i Dźwięku Boga, żyjąc szczęśliwym i wydajnym życiem.   Do początku

Wielu ludzi poszukuje duchowości, nie religii. Szukają doświadczeń, nie wierzeń. Skoro Eckankar jest religią, jak zaspokaja te duchowe potrzeby?

Eckankar przedefiniowywuje doświadczanie religii. Oferuje osobie duchowe narzędzia potrzebne podczas odbywania własnej podróży do domu, do Boga.

Eckankar ofiarowuje ludziom praktyczne sposoby uzyskiwania prawdziwych duchowych doświadczeń – nawet ostatecznego doświadczenia Boga – w tym właśnie życiu.   Do początku

Czy w Eckankar wierzy się w Boga?

Eckankar naucza o istnieniu jednego najwyższego Boga, Stwórcy, który nie jest ani rodzaju męskiego ani żeńskiego. Duchową esencją Boga jest Światło i Dźwięk. Światło i Dźwięk to ECK, Duch Święty, który łączy każdego z Sercem Boga.

Nie ma słów na opisanie Najwyższej Istoty.

Symbolicznie można powiedzieć, że domem Boga jest Ocean Miłości i Miłosierdzia. W tym najwyższym z najwyższych regionów wszystko jest światłem. Nie ma tam cienia.   Do początku

Jakie są podstawowe przekonania Eckankar?

Eckankar naucza następujących podstawowych przekonań:

 • Dusza jest wieczna.
 • Dusza istnieje ponieważ Bóg ją kocha.
 • Dusza jest w podróży do Samorealizacji i Realizacji Boga.
 • Dusza rozwija się duchowo za pośrednictwem karmy i reinkarnacji.
 • Duchowy wzrost może być przyśpieszony poprzez świadomy kontakt z ECK, Duchem Świętym.
 • Kontaktu z Duchem Świętym dokonuje się poprzez Duchowe Ćwiczenia ECK oraz przewodnictwo Mahanty, Żyjącego ECK Mistrza.
 • Można aktywnie badać duchowe światy poprzez Podróż Duszą, sny, oraz inne duchowe techniki.
 • Duchowe doświadczenie oraz wyzwolenie w tym życiu są dostępne dla wszystkich  Do początku

Co to jest HU?

HU jest pradawnym imieniem Boga. Jest także pieśnią miłości do Boga. Jest Dźwiękiem wszystkich dźwięków. Reprezentuje ogromną miłość jaką Stwórca ma dla Swego stworzenia.

Ludzie każdego wyznania religijnego mogą śpiewać HU dla swojego duchowego podniesienia.

Jeśli chcesz, możesz posłuchać nagranej pieśni HU lub obejrzeć wideo o HU (po angielsku).   Do początku

Co Eckankar mówi o reinkarnacji?

Każdy z nas jest Duszą, świętą iskrą Boga która żyje poprzez wieczność. Zostaliśmy przysłani do tego świata by zdobywać duchowe doświadczenia.

Eckankar naucza, że poprzez wiele żywotów w tym fizycznym świecie, każdy z nas robi postępy aż do pełnej realizacji i wyrażania wrodzonych boskich przymiotów, a zwłaszcza boskiej miłości.

Karma i reinkarnacja są podstawowymi przekonaniami w Eckankar. Budujemy karmę jako rezultat duchowego Prawa Przyczyny i Skutku. ECK (Duch Święty) pomaga nam oczyszczać się z karmy (grzechu), umożliwiając akceptowanie pełnej miłości Boga w tym życiu. Osiągamy mądrość, miłosierdzie i wolność.   Do początku

Jak ma się Jezus Chrystus do nauk ECK?

Jezus postrzegany jest jako posłaniec Boga który służy jako duchowy przewodnik dla chrześcijan, tak jak robili to duchowi nauczyciele i święci innych grup poprzez czasy. W książce Paula Twitchella Nieznany nad Rzeką zawarte są fragmenty mówiące z pięknem i inspiracją o przesłaniu miłości które wniósł Jezus.   Do początku

Czy Eckankar uważa się za jedyną ścieżkę do Boga?

Nie. Chociaż Eckankar oferuje siebie jako najbardziej bezpośrednią ścieżkę do domu Boga, nie twierdzi jednak że jest jedyną ścieżką stanowiącą łączność z Bogiem.

Wszystkie prawdziwe religie zostały stworzone przez Ducha Świętego, ECK, aby podnosić ludzkość duchowo.   Do początku

Czym się różnią Duchowe Ćwiczenia ECK (kontemplacja) od modlitwy i medytacji?

Kontemplacja jest ponad modlitwą.

Kontemplacja jest metodą która pozwala wyjść na zewnątrz i aktywnie badać swoje wewnętrzne światy. Różni się od medytacji, pasywnego stanu, w którym praktykujący wchodzi do wnętrza i tylko spokojnie czeka na światło.

Jedną z technik kontemplacyjnych jest przeczytanie czegoś inspirującego – wersu z biblii czy fragmentu z pism ECK – następnie zamyka się oczy i wewnętrznie wypatruje, bardzo delikatnie, postaci ECK Mistrza, Jezusa czy innej osoby, która jest przez ciebie postrzegana jako duchowy podróżnik. Poproś aby pokazano ci prawdę. Możesz poprosić o miłość, mądrość i zrozumienie, ale czymś większym od tych trzech rzeczy, które są jedynie atrybutami Boga, jest prośba o Realizację Boga. Po więcej informacji zajrzyj do Spiritual Wisdom on Prayer, Meditation, and Contemplation w Księgarni Eckankar Online (link otworzy się w nowym oknie).    Do początku

Czy ECK Mistrzowie naprawdę istnieją?

ECK Mistrzowie są prawdziwi.

Ludzie z całego świata, wszelkich profesji, mieli osobiste doświadczenia z ECK Mistrzami lata wcześniej zanim Paul Twitchell przedstawił ich publicznie.

Wiele osób które nigdy nie słyszały o Eckankar rozpoznają ECK Mistrzów ze swoich snów i z innych kontaktów z nimi.

Na stronach Eckankar możesz przeczytać niektóre z tych historii i obejrzeć portrety ECK Mistrzów.

Ale lepiej, poznaj ich sam. Właśnie to jest prawdziwym dowodem dla każdego duchowo poszukującego.

Książka Those Wonderful ECK Masters [Ci wspaniali ECK Mistrzowie] (otworzy się w nowym oknie) podaje duchowe ćwiczenia pomagające otrzymać osobiste wskazówki od ECK Mistrza.   Do początku

Jak został wybrany obecny duchowy przywódca Eckankar, Sri Harold Klemp?

Żyjący ECK Mistrz wybierany jest przez Boga (znanego w Eckankar jako Sugmad). Każdy Żyjący ECK Mistrz przygotowuje swojego następcę.

Po latach duchowego treningu, Harold Klemp został Mahantą, Żyjącym ECK Mistrzem w 1981 roku. Więcej o jego pochodzeniu znajdziesz w notce biograficznej.   Do początku

Kim jest Mahanta?

Mahanta jest wewnętrzną, lub duchową formą Żyjącego ECK Mistrza. Jest to najwyższy stan Świadomości Boga znany człowiekowi. Mahanta udziela duchowych wskazówek poprzez sny, Podróż Duszą i Duchowe Ćwiczenia ECK.

Rolą Mahanty, Żyjącego ECK Mistrza jest służenie jako Wskazujący Drogę oraz duchowy przewodnik. Naucza on Dusze które są gotowe i prowadzi je ścieżką do domu, do Boga. Darzony jest głębokim szacunkiem, ale nie jest czczony.   Do początku

Dlaczego istnieją zastrzeżenia, że współczesny założyciel Eckankar, Paul Twitchell, zapożyczał od innych autorów pisząc książki Eckankar?

Złote wątki nauk ECK były rozproszone po całym świecie poprzez całe wieki. Niektóre znajdowały się w książkach i manuskryptach publicznie nie pamiętanych lub nieznanych.

Zamierzchłe pisma, mało znane prawdy i najlepiej zdefiniowane elementy tego co zostało zrobione w przeszłości zostały zebrane przez Paula Twitchella – udoskonalone, dopracowane i sprecyzowane, tak by publiczność mogła dzisiaj bezpośrednio korzystać z czystych nauk ECK.

On był mistrzem kompilacji. Dzięki jego pracy i jego książkom, odwieczne nauki Światła i Dźwięku są teraz w zasięgu twojej ręki.

Jednak dzieła Paula stanowią zaledwie niewielką część z wielu książek Eckankar. Sri Harold Klemp, obecny Mahanta, Żyjący ECK Mistrz, odkąd został duchowym przywódcą Eckankar w 1981 roku, napisał ponad sześćdziesiąt książek dotyczących tych nauk. Jego prace najbardziej aktualnie wyrażają Eckankar.

Więcej o Paulu Twitchellu oraz historii Eckankar znajdziesz na stronie Spuścizna Paula Twitchella oraz Archiwum Paula Twitchella.  Do początku

Czy kobiety mają kierownicze role w ECK? Czy kobieta może zostać ECK Mistrzem?

Tak. Kobiety i mężczyźni służą na wszystkich poziomach organizacji Eckankar w rolach duchownych i kierowniczych.

Zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą zostać ECK Mistrzami. Nauki ECK uznają, że prawdziwą tożsamością każdej osoby jest Dusza, która, jak Sam Bóg, nie ma płci.

Mahanta, Żyjący ECK Mistrz (żyjący duchowy przywódca tych nauk) zawsze służy jako mężczyzna. Dusza potrzebuje struktury atomów męskiego ciała w świecie fizycznym aby zostać duchowym przywódcą. Każda Dusza będąca w treningu do roli Żyjącego ECK Mistrza w tym życiu wybiera męskie ciało. Wybór dokonywany jest przed narodzeniem. Do początku

Co stało się z Darwinem Gross, który był Żyjącym ECK Mistrzem przed Haroldem Klemp?

Darwin Gross został Żyjącym ECK Mistrzem w październiku 1971 roku, po śmierci Paula Twitchella we wrześniu 1971. Gross ogłosił Harolda Klemp nowym Żyjącym ECK Mistrzem w październiku 1981 roku. Jednak Gross nie zdołał zaakceptować że nie jest już dłużej duchowym przywódcą nauk i został wypisany z Eckankar. Bóg daje wyłączną odpowiedzialność za kierownictwo ECK nowemu Żyjącemu ECK Mistrzowi.

Więcej o tym okresie historii Eckankar możesz przeczytać w książce Sri Harolda Klemp Soul Travelers of the Far Country [Podróżnicy Duszą z Dalekiego Kraju] (otworzy się w nowym oknie), Rozdział 11.   Do początku

Za jakimi moralnymi i etycznymi wartościami opowiada się Eckankar?

ECKiści wierzą w osobistą odpowiedzialność za każdą myśl i czynność. Prawo Karmy (przyczyny i skutku) uczy Duszę odróżniania dobra od zła.

Jako moralne i etyczne ramy w codziennym życiu, Sri Harold Klemp rekomenduje „Dwa Prawa,” wydobyte przez historyka Richarda Maybury’ego z etycznych, prawnych i religijnych tradycji ludzkości:

 • Rób wszystko co zgodziłeś się robić, oraz
 • Nie naruszaj przestrzeni innych osób ani ich własności.

Ponad nimi jest wysokie duchowe prawo – Prawo Miłości – ponieważ Bóg jest miłością.   Do początku

Czego Eckankar naucza o duchowej wolności?

Nauki ECK oparte są na współczuciu, szacunku, osobistej odpowiedzialności i dawaniu wolności innym. Jest naruszeniem duchowego prawa narzucanie swoich wierzeń innym lub przytrzymywanie kogoś na duchowej ścieżce.

ECKiści biorą odpowiedzialność za swoje życie, nie są na niczyim utrzymaniu i spełniają zobowiązania wobec swoich rodzin, pracodawców i kraju. Nie tworzą wspólnot. Mają różne profesje i żyją w głównym nurcie społeczeństwa w ponad 120 krajach świata.

Dieta oraz sposób życia są osobistym wyborem.

ECKiści szanują lecz nie czczą Żyjącego ECK Mistrza. Chociaż on jest wskazującym drogę i nauczycielem dla tych którzy studiują Eckankar, osoba jest całkowicie odpowiedzialna za swoje wybory i działania w życiu.   Do początku

Czy Eckankar przeciwstawia się aborcji?

Eckankar szanuje indywidualne opinie o aborcji, jednocześnie oferując punkt widzenia: Dusza wchodzi do ciała wraz z pierwszym oddechem życia.

Każda osoba podejmuje własne decyzje w osobistych sprawach takich jak aborcja.   Do początku

Czy Eckankar uznaje związki homoseksualne?

Tak.

Pary tej samej płci mogą zarejestrować się jako członkowie rodziny w ECK. Tam gdzie jest to prawnie uznawane, małżeństwo osób tej samej płci może być zawarte podczas Ceremonii Zaślubin ECK, przez mianowanych duchownych Eckankar.   Do początku

Co oferuje członkostwo w Eckankar?

Członkostwo w ECK to roczny cykl osobistych studiów, które zawierają wewnętrzny i zewnętrzny duchowy trening:

 • Studiowanie dyskursów ECK. Napisane przez Żyjącego ECK Mistrza, niosą moc i mądrość daleko poza napisanymi słowami. Te miesięczne lekcje mogą być studiowane prywatnie w domu albo w grupie.
 • Praktykowanie Duchowych Ćwiczeń ECK, około dwudziestu minut dziennie. Każdy miesięczny dyskurs wnosi nową technikę do wypróbowania.

Nie ma potrzeby czynienia żadnych dramatycznych zmian w sposobie życia. Osoba nadal prowadzi życie na swój własny unikalny sposób, utrzymując na co dzień pełną osobistą odpowiedzialność i wybór.   Do początku

Czy jest jakaś cena albo datek za roczne członkostwo w Eckankar?

Nie ma opłaty za członkostwo, ale jest sugerowana roczna dotacja. W pierwszym roku członkostwa sugerowana jest dotacja począwszy od 60$ indywidualnie lub 120$ dla rodziny (50$ indywidualnie oraz 75$ dla rodziny w krajach rozwijających się).

Możesz dowiedzieć się więcej o członkostwie w ECK albo poprosić o członkostwo online.   Do początku

Czy mogę praktykować Eckankar nie zostając członkiem?

Tak. Mahanta, Żyjący ECK Mistrz będzie pracował duchowo ze wszystkimi którzy liczą na jego przewodnictwo i opiekę. Jednakże wtajemniczenia ECK dostępne są wyłącznie dla tych którzy podejmują duchowy trening ustanowiony przez Żyjącego ECK Mistrza poprzez członkostwo.   Do początku

Eckankar, Religion of the Light and Sound of God
Last modified July 31, 2015    130754