ZÁKLADY

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ znamená spolupracovník Boha. Je osudem každé Duše stát se vědomým, žijícím nástrojem Boží lásky.

ECK je jiné slovo pro Ducha svatého či Životní sílu, který se může prožít jako Světlo a Zvuk. Je také znám jako slyšitelný Proud života. Duše se může stát zajedno s tímto Proudem života – s Hlasem Boha.

ECK se také může použít jako zkrácená forma slova Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

Toto učení bylo v té či oné formě na zemi již od úsvitu lidských dějin. Pro člověka vždy existovala přímá cesta, jak dospět k Bohu.

Mnohé dnešní termíny Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu mají svoje historické kořeny na Dalekém východě; nicméně v Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu mají svůj vlastní význam i použití.

Paul Twitchell přinesl Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ do současného světa v roce 1965, kdy bylo mnoho lidí připraveno na novou cestu k nalezení Boha.

Duchovní svoboda je ústředním principem učení Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu. Každá Duše je na cestě Seberealizace a Realizace Boha. Když někdo přejde do vyššího stavu vědomí, Duše dosáhne svobody od omezení mysli, emocí, karmy a reinkarnace. S touto svobodou přijde bezpodmínečná láska, moudrost a zodpovědnost.

Cesta ECKu oslavuje individualitu a svobodu Duše. Jako taková, vštěpuje duchovní svoboda etiku a hodnoty kultury a organizace Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu.

Všechny tyto popisy jsou použitelné, nicméně členové nejčastěji popisují Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ jako duchovní učení nebo cestu.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ je založen na přímém osobním zážitku a přesahuje filozofii a tradiční náboženství. Dává lidem praktické způsoby, jak mít skutečné duchovní zážitky – dokonce i nejvyšší zážitek Boha – ještě v tomto životě. Duše je schopna objevit cestu pravdy a sama se jí stát.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ má členy ve více než 120 zemích po celém světě a jeho učení bylo přeloženo do více než dvaceti pěti jazyků. Je to nezisková náboženská organizace a církev, legálně uznávaná ve Spojených státech a ve více než 40 jiných zemích. Existují chrámy ECKu, střediska ECKu a studovny ve městech po celém světě. Celosvětové duchovní středisko Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu je v Chanhassenu, Minnesota ve Spojených státech.

VÍRA

Ano, a co více, mají zážitek Boha.

Neexistují žádná slova, která by adekvátně popsala realitu Boha.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ učí, že existuje jeden nejvyšší Bůh, Stvořitel; který není ani mužem ani ženou. Duchovní podstatou Boha je božská láska a tento životodárný proud – ECK – je možno zažít jako Světlo a Zvuk.

Symbolicky můžeme říci, že Bůh je Oceán Lásky a Milosti. Světlo beze stínů. Je to zdroj bezpodmínečné lásky, vědomí a existence – zformované i bez formy.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ učí tato základní přesvědčení:

 • Duše je věčná.
 • Duše si zachovává svoji individualitu po celou věčnost.
 • Duše existuje, protože ji Bůh miluje.
 • Duše je na cestě Seberealizace a Realizace Boha.
 • Duše se duchovně rozvíjí prostřednictvím karmy a reinkarnace, dokud nedosáhne vrcholu Seberealizace.
 • Duchovní rozvoj může být urychlen vědomým kontaktem s ECKem, Božským Duchem.
 • Přímého kontaktu s Božským Duchem je možno dosáhnout duchovními cvičeními ECKu a vedením Mᴀʜᴀɴᴛʏ, Žijícího ECK Mistra.
 • Duchovní světy můžete aktivně objevovat pomocí Cestování Duše, snů a jiných duchovních technik.
 • Duchovní zkušenost a osvobození v tomto životě jsou dostupné všem.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ je hluboce individuální tvořivá činnost. Můžete se naučit umění kontemplace – „vnitřní aktivní“ prostředek k probuzení duchovního oka pro poznávání vnitřních světů Ducha. Stejně jako je každá osoba unikátním jedincem, tak je také unikátní vnitřní zkušenost každého člověka.

ECKisté jsou vybízeni, aby prováděli duchovní cvičení ECKu každý den dvacet minut. Ustanovení tohoto posvátného spojení pravidelně, jako potravy, přináší vnitřní výživu, kterou hledáme.

Když se k těmto tvořivým cvičením přistupuje s láskou a s upřímným zájmem, povznášejí Duši a poskytují přímý zážitek Světla a Zvuku Boha.

Každý z nás je Duše, věčná jiskra Boha. Přicházíme do tohoto světa, abychom získali duchovní zkušenost.

V průběhu mnoha životů ve fyzickém světě každý z nás dospěje k plné realizaci svých vrozených, Bohu podobných kvalit a naplníme náš osud, kdy budeme milovat tak, jako miluje Bůh.

Karma a reinkarnace jsou v Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu základním přesvědčením. Vytváříme si karmu na základě duchovního zákona o příčině a následku. ECK (Duch svatý) nám pomáhá očistit se od karmy, což nám umožňuje najít rovnováhu a přijmout plnou lásku Boha ještě v tomto životě. Získáváme moudrost, laskavost a svobodu. Stáváme se individuálním vyjádřením Boží lásky.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ uznává důležitou roli jiných náboženství a náboženských vůdců jako jsou Ježíš, Buddha a Mohamed. Kniha Paula Twitchella Cizinec u řeky zahrnuje pasáže, které promlouvají s krásou a inspirací o poselství lásky, které Ježíš přinesl.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ oslavuje svobodu a možnost pro každou Duši jít k Bohu svou vlastní cestou. Každé náboženství a duchovní tradice na světě nabízí jinou zkušenost pro cestu Duše. Od ECKistů se očekává respekt soukromí, víry a náboženské svobody druhých.

Nikoliv. I když se Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ nabízí jako nejpřímější cesta domů k Bohu, není to ta jediná cesta, jak navázat spojení s Bohem.

Všechna opravdová náboženství byla vytvořena Duchem svatým, ECKem, aby duchovně povznesla lidstvo.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ učí, že naslouchání Bohu je podstatou opravdové modlitby. Člověk může klást Bohu otázky nebo žádat o pomoc, nicméně opravdová modlitba je naslouchání Bohu při tom, jak se projevuje ve vašem nitru a skrze život kolem vás.

ECKisté praktikují nezaměřenou modlitbu. Toto je možno vyjádřit jako upřímnou nabídku „buď vůle Tvá“ nebo „budiž požehnání“. Je to způsob, jak odevzdat své starosti a znepokojení Bohu, zatímco otvíráme své srdce větší moudrosti.

Ať už je přístup jednotlivce k modlitbě jakýkoliv, cílem je otevřít srdce lásce Boha.

Dnes jsou populární různé formy meditace, ale mnozí lidé hledají něco více. Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ učí kontemplaci – aktivní, tvořivý a osobní přístup pro navázání spojení s Božským Duchem.

Existují stovky duchovních cvičení k použití při kontemplaci a v denním životě. Je pravděpodobné, že najdete cvičení pro každou výzvu nebo duchovní touhu, kterou máte.

Ti, kdo dříve zkusili meditaci, dosvědčují, jak snadno zapadají duchovní cvičení ECKu do rytmu života.

DUCHOVNÍ VŮDCE A ECK MISTŘI

ECK Mistři jsou jedinci, kteří dosáhli Realizaci Boha. Sloužili lidstvu v každé době. Někteří jsou dobře známé historické postavy. Patří mezi ně Pythagoras, Milarepa, Epictetus a Shamus-i-Tabriz. Ale většina jich pracovala tiše bez rozpoznání. Jsou to Mistři života, ryzí světlo Božského Ducha.

Lidé z celého světa měli osobní zážitky s ECK Mistry před tím, než vůbec slyšeli o Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu. Obvyklými zážitky jsou sny, pomoc v krizové situaci nebo „imaginární přátelé“ z dětství. ECK Mistři nevstoupí do vašeho světa, aniž by byli pozváni.

Přečtěte si jeden z mnoha příběhů o ECK Mistrech včetně vyobrazení jejich podobizen. Ještě lepší je setkat se s nimi prostřednictvím vnitřního zážitku. To je ten pravý důkaz.

Duchovní průvodci jako Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, Žijící ECK Mistr, mají zvláštní spojení s Duchem svatým. Opravdový duchovní mistr je nástrojem pro Hlas Boha. Projevuje se v lidské formě, aby sloužil lidem způsobem, kterému mohou porozumět, aby jim odhalil působení Božského Ducha v každodenním životě.

V Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu se Božský Duch vyjadřuje prostřednictvím Mᴀʜᴀɴᴛʏ, Žijícího ECK Mistra. Protože může pomáhat Duším a učit je zde, stejně jako ve vnitřních světech, slouží ve dvojí roli Vnějšího Mistra a Vnitřního Mistra. Je hluboce respektován, ale není uctíván.

Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, Žijící ECK Mistr, může změnit osud člověka v závislosti na jeho duchovním pokroku. Toto je značná výhoda. Takto například může být spálena přebytečná karma ve stavu snění.

Mᴀʜᴀɴᴛᴀ je vnitřní neboli duchovní forma Žijícího ECK Mistra. Je to nejvyšší stav Božího vědomí, který je člověku znám, a vyjádření Ducha Boha, které je vždy s vámi. Mᴀʜᴀɴᴛᴀ poskytuje vnitřní vedení pomocí snů, Cestování Duše a duchovních cvičení ECKu.

Role Mᴀʜᴀɴᴛʏ, Žijícího ECK Mistra, je sloužit jako Ukazatel cesty nebo duchovní průvodce. Učí Duše, které jsou připravené, a vede je na jejich cestě domů k Bohu.

Výběr každého nového Žijícího ECK Mistra pochází od Sᴜɢᴍᴀᴅᴀ (jméno v Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu pro Boha). Žijící ECK Mistr zaučí a jmenuje svého následovníka.

V roce 1981, po letech duchovní přípravy, se Harold Klemp stal Mᴀʜᴀɴᴛᴏᴜ, Žijícím ECK Mistrem. Byl oznámen svým předchůdcem na Celosvětovém semináři ECKu v roce 1981.

Ano. Paul Twitchell byl mistr kompilátor. Rozličná náboženství držela útržky a kousky původního učení ECKu, ale připojila si své vlastní podmínky. Řekla například, že jedinec musí být vegetarián nebo že musí meditovat určitý počet hodin denně, aby byl opravdovým stoupencem dané cesty k Bohu. Dřívější učení, extrahovaná z původního učení ECKu, byla zaměřena na duchovní potřeby dřívějších kultur.

Úkolem Paula bylo shromáždit časem ověřené a nejsprávnější části toho, co bylo dáno v minulosti. Shromáždil zlaté učení roztroušené po celém světě a zbavil ho kulturních okras a sociálních cílů, které omezovaly jeho duchovní záři. Paul přeorientoval tyto zlomky, aby ukázal přímou cestu domů k Bohu, a takto je udělal dostupné všem.

Kterákoliv žena nebo muž může dosáhnout Realizace Boha a stát se ECK Mistrem v tomto životě. Učení ECKu uznává, že skutečná identita každého jedince je Duše, která stejně jako Bůh nemá žádné pohlaví.

Každá Duše, která je ve výcviku pro roli Mᴀʜᴀɴᴛʏ, Žijícího ECK Mistra, si v tom životě zvolí mužské tělo. Duše potřebuje ve fyzickém světě atomovou strukturu mužského těla, aby se stala duchovním vůdcem. Tato volba je udělána před narozením.

Poté, co Paul Twitchell v září 1971 zemřel, sloužil Darwin Gross deset let jako dočasný Žijící ECK Mistr od října 1971. Gross prohlásil Harolda Klempa za 973. Žijícího ECK Mistra v říjnu 1981. Ale Gross nepřijal, že už není duchovním vůdcem učení, a byl vyloučen z Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu. Sri Harold napsal o duchovních lekcích z tohoto období v historii Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu, z kterých si můžeme vzít ponaučení, ve své knize Soul Travelers of the Far Country, kapitola 11. V současnosti Sri Harold Klemp nadále slouží jako duchovní vůdce Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu.

POKROČILÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT

Členství je roční cyklus vnitřního a vnějšího duchovního zkoumání. Závazek k vyššímu duchovnímu rozvoji zahrnuje dvě klíčové věci:

Není zapotřebí učinit jakékoliv dramatické změny v životním stylu. Jedinec pokračuje v životě svým vlastním, jedinečným způsobem, zatímco si uchovává plnou osobní zodpovědnost a volbu v každodenním životě.

Tak dalece, jak je to jen možné, poskytuje Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ své učení pro lidi bez ohledu na jejich finanční situaci. Členové jsou osloveni, aby poskytli peněžitý dar dle svých možností pro poslání ECKu. Jejich rozhodnutí v této otázce záleží jen na nich a je respektováno. Všechny příspěvky jsou přijaty s vděčností.

Duchovní rozvoj jedince není žádným způsobem ovlivněn výší jeho příspěvků.

Je doporučen roční příspěvek. Pro studenty prvního ročníku začíná navržený příspěvek na 75.00 $ za jednotlivce nebo 150.00 $ za rodinu (pro méně vyspělé země 50.00 $ za jednotlivce a 75.00 $ za rodinu).

O studiu v ECKu si můžete přečíst více nebo i přímo požádat o členství online.

Ano, můžete si zkusit učení ECKu, abyste poznali, zda se pro vás hodí. Není zde žádný závazek a máte svobodu přestat, kdykoliv chcete.

Ano. Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, Žijící ECK Mistr, bude duchovně pracovat se všemi, kteří u něj hledají vedení a ochranu. Avšak zasvěcení ECKu jsou k dispozici pouze tomu, kdo absolvuje duchovní výcvik poskytovaný Žijícím ECK Mistrem prostřednictvím členství.

ETIKA, MORÁLKA A ŽIVOTNÍ STYL

ECKisté věří v osobní zodpovědnost za každou myšlenku, slovo a čin. Zákon karmy (příčiny a následku) učí Duši rozpoznat, co je správné a co ne.

Jako morální a etický návod v každodenním životě Harold Klemp doporučuje „Dva zákony“, které historik Richard Maybury vytříbil z etických, právních a náboženských tradic lidstva:

 • Udělej vše, co jsi slíbil udělat.
 • Nezasahuj neoprávněně do života jiného člověka nebo jeho majetku.

Tyto zákony jsou klíčem k duchovní svobodě.

Služba je něco, co dává Duše přirozeně z vděčnosti za dar života.

Osudem každé Duše je stát se spolupracovníkem Boha a sloužit životu vlastním, jedinečným způsobem Duše. Toto je životní silou cesty ECKu.

Existuje mnoho způsobů, jak dávat. Může to být vědomé dávání lásky a péče vaší rodině nebo vaší sociální, občanské či náboženské komunitě.

Členové ECKu dávají v souladu s jejich vlastní osobní smlouvou s Božským Duchem. Celým důvodem cesty Duše je naučit se duchovní potřebě dávat.

Ne. Je to proti duchovnímu zákonu nutit svá přesvědčení druhým nebo držet kohokoliv na nějaké duchovní cestě. Učení ECKu je založeno na soucítění, úctě, osobní zodpovědnosti a na poskytování svobody ostatním.

ECKisté nepřijímají život v komunitách. Mají zodpovědnost za svůj vlastní život, platí za své živobytí a plní své závazky k rodině, zaměstnavateli a státu. ECKisté přicházejí ze všech společenských vrstev a žijí v běžné společnosti ve více než 120 zemích světa.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ respektuje individuální názor na potrat, zatímco učení ECKu nabízí perspektivu, že Duše vstoupí do těla během prvního nadechnutí života.

Jedinci dělají svá vlastní rozhodnutí o osobních věcech jako je zdravotní péče, eutanazie a potrat.

Ano. Páry stejného pohlaví mohou v ECKu studovat jako rodinní příslušníci. A kde je to právně povoleno, tam mohou být páry stejného pohlaví oddány ustanovenými duchovními Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀu podle Svatebního obřadu ECKu.

Copyright © 2020–2024 ECKANKAR. All rights reserved. The terms ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL, and VAIRAGI, among others, are trademarks of ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA. 200140