BASIS

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ betekent “Medewerker met God”. Het is het lot van iedere Ziel om een bewust, levend vehikel voor Gods liefde te worden.

ECK is een ander woord voor de Heilige Geest, of Levenskracht, die ervaren kan worden als Licht en Geluid. Het is ook bekend als de Hoorbare levensstroom. Ziel kan één worden met deze Levensstroom – met de Stem van God.

ECK kan ook worden gebruikt als een verkorte vorm van Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

De leer was op aarde aanwezig sinds mensenheugenis, in welke vorm dan ook. Er is altijd een directe weg geweest voor de mens om God te bereiken.

Veel termen van Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ zijn historisch te herleiden tot het Verre Oosten; echter, zij hebben hun eigen betekenis en toepassing in Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ werd in 1965 door Paul Twitchell naar de moderne wereld gebracht, toen veel mensen klaar waren voor een nieuwe manier om God te vinden.

Spirituele vrijheid is een centraal principe van de leer van Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Iedere Ziel is op een reis van Zelfrealisatie en Godsrealisatie. Als iemand naar hogere bewustzijnstoestanden gaat, bereikt Ziel vrijheid van de beperkingen van de geest, emoties, karma en reïncarnatie. Met deze vrijheid komt onvoorwaardelijke liefde, wijsheid en verantwoordelijkheid.

Het pad van ECK viert de individualiteit en vrijheid van Ziel. Als zodanig, doordringt spirituele vrijheid de ethiek en waarden van de Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ-cultuur en -organisatie.

Al deze beschrijvingen zijn van toepassing, maar toch beschrijven leden, Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ, het vaakst als een spirituele leer of pad.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ is gebaseerd op directe persoonlijke ervaring en overstijgt filosofie en orthodoxe religie. Het geeft mensen praktische manieren om echte spirituele ervaringen – zelfs de ultieme ervaring van God – in dit leven – te hebben. Ziel is zelf in staat om het pad van de waarheid te ontdekken en te worden.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ heeft leden in meer dan 120 landen over de hele wereld, en haar leer is vertaald in meer dan vijfentwintig talen. Het is een religieuze organisatie en kerk zonder winstoogmerk, wettelijk erkend in de Verenigde Staten en meer dan 40 andere landen. Er zijn ECK-tempels, ECK-centra en leeszalen in steden en dorpen over de hele wereld. Het wereldwijde spirituele centrum van Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ bevindt zich in Chanhassen, Minnesota, VS.

OVERTUIGINGEN

Ja, en meer nog, ze ervaren God.

Er zijn geen woorden om de realiteit van God adequaat te beschrijven.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ leert dat er een hoogste God is, de Schepper, die noch mannelijk noch vrouwelijk is. De spirituele essentie van God is goddelijke liefde en deze leven-gevende stroom – het ECK – kan worden ervaren als Licht en Geluid.

Symbolisch kunt u zeggen dat God de Oceaan van Liefde en Genade is. Licht zonder schaduwen. Het is de bron van alle onvoorwaardelijke liefde, bewustzijn en bestaan – gevormd en ongevormd.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ onderwijst deze basis opvattingen:

 • Ziel is eeuwig.
 • Ziel behoudt individualiteit tot in de eeuwigheid.
 • Ziel bestaat omdat God Het liefheeft.
 • Ziel is op een reis van Zelfrealisatie en Godsrealisatie.
 • Ziel ontplooit zich spiritueel via karma en reïncarnatie totdat Het de hoogten van Zelfrealisatie bereikt.
 • Spirituele ontplooiing kan versneld worden door bewust contact met het ECK, de Heilige Geest.
 • Direct contact met de Heilige Geest kan worden gelegd via de Spirituele Oefeningen van ECK en de begeleiding van de Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, de Levende ECK Meester.
 • Men kan de spirituele werelden actief verkennen via Zielereizen, dromen en andere spirituele technieken.
 • Spirituele ervaring en bevrijding in dit leven is voor iedereen beschikbaar.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ is een diep geïndividualiseerde creatieve praktijk. U kunt de kunst van contemplatie leren – een ‘innerlijk actief’ middel om het Spirituele Oog wakker te schudden om de innerlijke werelden van de Geest te verkennen. Net zoals elke persoon een uniek individu is, geldt dat ook voor de innerlijke ervaring van iedere persoon.

ECKisten worden aangemoedigd om de Spirituele Oefeningen van ECK twintig minuten per dag te beoefenen. Door deze heilige verbinding volgens een regelmatig schema tot stand te brengen, zoals bij een maaltijd, verkrijgt men de innerlijke voeding die men zoekt.

Met liefde en verwondering benaderd, verheffen deze creatieve oefeningen Ziel en bieden ze een directe ervaring van het Licht en Geluid van God.

Ieder van ons is Ziel, een goddelijke vonk van God die door de eeuwigheid heen leeft. Wij komen naar deze aarde om spirituele ervaringen op te doen.

Door vele levens in de fysieke wereld, gaat ieder van ons vooruit naar een volledige realisatie van onze aangeboren goddelijke kwaliteiten, om onze bestemming om lief te hebben zoals God liefheeft, te vervullen.

Karma en reïncarnatie zijn primaire opvattingen in Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Wij bouwen ons karma op als gevolg van de spirituele wet van Oorzaak en Gevolg. Het ECK (Heilige Geest) helpt ons onszelf te zuiveren van karma, daardoor is het voor ons mogelijk om de volledige liefde van God in dit leven te accepteren. Wij verwerven wijsheid, menslievendheid, en vrijheid. We worden een individuele uitdrukking van Gods liefde.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ erkent de belangrijke rollen van andere religies en religieuze leiders zoals Jezus, Boeddha en Mohammed. Het boek Stranger by the River van Paul Twitchell bevat passages die met schoonheid en inspiratie spreken over de boodschap van liefde die Jezus bracht.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ viert de vrijheid en gelegenheid voor iedere Ziel om een eigen pad naar God te bewandelen. Elke religie en spirituele traditie in de wereld biedt een andere ervaring voor de reis van Ziel. Van ECKisten wordt verwacht dat ze de privacy, overtuigingen en religieuze vrijheid van anderen respecteren.

Nee. Hoewel Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ zich aanbiedt als het meest directe pad naar huis naar God, is het niet de enige weg om een verbinding met het Goddelijke te maken.

Alle ware religies zijn geschapen door de Heilige Geest, het ECK, om de mensheid spiritueel te inspireren.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ leert dat luisteren naar God de kern is van het ware gebed. Iemand kan God vragen stellen of om hulp roepen maar een echt gebed houdt in dat u naar God luistert als Het zich in u en door het leven om u heen uitdrukt.

ECKisten beoefenen niet-gericht bidden. Dit kan worden uitgedrukt als een oprecht aanbod van ‘Uw wil geschiede’ of  ‘Mogen de zegeningen zijn’. Dit is een manier om iemands bekommeringen en zorgen aan God over te geven en tegelijkertijd het hart te openen voor meer wijsheid.

Ongeacht iemands benadering van gebed, het doel is om het hart te openen voor Gods liefde.

Verschillende vormen van meditatie zijn tegenwoordig populair, maar toch zijn veel mensen op zoek naar meer. Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ onderwijst contemplatie – een actieve, creatieve en persoonlijke benadering om verbinding te maken met de Heilige Geest.

Er zijn honderden spirituele oefeningen die u kunt gebruiken tijdens contemplatie en in het dagelijks leven. U zult er waarschijnlijk een vinden voor elke uitdaging of spiritueel verlangen dat u heeft.

Diegenen die al eens meditatie hebben geprobeerd, vertellen hoe gemakkelijk de Spirituele Oefeningen van ECK passen in het ritme van het leven.

SPIRITUELE LEIDER EN ECK MEESTERS

De ECK Meesters zijn God-gerealiseerde individuen die de mensheid in elk tijdperk hebben gediend. Sommige zijn bekende historische figuren. Voorbeelden zijn onder meer Pythagoras, Milarepa, Epictetus en Shamus-i-Tabriz. Toch hebben de meesten stilletjes gewerkt zonder dat ze herkend werden. Ze zijn Meesters van het leven, pure lichten van de Heilige Geest.

Mensen van over de hele wereld hebben persoonlijke ervaringen met de ECK Meesters gehad voordat ze ooit van Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ hoorden. Veel voorkomende ervaringen zijn onder meer dromen, hulp in een crisissituatie of “denkbeeldige” vrienden uit de kindertijd. De ECK Meesters komen uw wereld niet binnen zonder uw uitnodiging.

U kunt enkele van deze verhalen lezen en foto’s bekijken van enkele van deze ECK Meesters. Beter nog, ontmoet ze zelf via innerlijke ervaring. Dat is het echte bewijs.

Spirituele gidsen zoals de Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, de Levende ECK Meester, hebben een speciale band met de Heilige Geest. Een ware spirituele leraar is een instrument voor de Stem van God. Hij verschijnt in menselijke vorm om mensen te dienen op een manier die ze kunnen begrijpen, om hun de werking van de Heilige Geest in het dagelijks leven te onthullen.

In Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ drukt de Heilige Geest zichzelf uit door middel van de Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, de Levende ECK Meester. Omdat hij Zielen hier en ook in de innerlijke werelden kan ondersteunen en onderwijzen, vervult hij de dubbele rol van Uiterlijke Meester en Innerlijke Meester. Hij krijgt groot respect maar wordt niet aanbeden.

De Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, de Levende ECK Meester, kan iemands lot veranderen, afhankelijk van hun spirituele vooruitgang. Dit is een opmerkelijk voordeel. Op deze manier kan, bijvoorbeeld, overtollig karma in de droomstaat worden opgelost.

De Mᴀʜᴀɴᴛᴀ is de innerlijke, of spirituele, vorm van de Levende ECK Meester. Het is de hoogste staat van Godsbewustzijn dat bekend is aan de mensheid en een uitdrukking van de Geest van God die altijd bij u is. De Mᴀʜᴀɴᴛᴀ geeft innerlijke begeleiding door dromen, Zielereizen, en de Spirituele Oefeningen van ECK.

De rol van de Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, de Levende ECK Meester is om te dienen als de Wegbereider of spirituele gids. Hij onderwijst Zielen die hier klaar voor zijn en begeleidt hen op het pad terug naar God.

De selectie van iedere nieuwe Levende ECK Meester vindt zijn oorsprong in de Sᴜɢᴍᴀᴅ (de naam voor God binnen Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ). De Levende ECK Meester leidt zijn opvolger op en benoemt hem.

In 1981, na levens van spirituele opleiding, werd Harold Klemp de Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, de Levende ECK Meester. Hij werd aangekondigd door zijn voorganger tijdens het World Wide ECK seminar in 1981.

Ja. Paul Twitchell was een meestersamensteller. Verschillende religies bevatten stukjes en beetjes van de originele ECK leer maar ze hadden hun eigen voorwaarden eraan verbonden. Ze zeiden bijvoorbeeld dat iemand vegetariër moest zijn of een bepaald aantal uren per dag moest mediteren om een ware discipel te zijn van een bepaald pad naar God. De eerdere leer uit de originele ECK werken waren afgestemd op de spirituele behoeften van eerdere culturen.

De taak van Paul was om de beproefde, nauwkeurigste delen te verzamelen van wat er in het verleden was gegeven. Hij verzamelde de gouden leer die over de hele wereld verspreid was en verloste ze van culturele eigenschappen en sociale streven die hun spirituele uitstraling beperkten. Paul heroriënteerde deze fragmenten om de directe weg naar huis naar God te laten zien, waardoor het voor iedereen gemakkelijk toegankelijk werd.

Iedere vrouw of man kan in dit leven Godsrealisatie bereiken en een ECK Meester worden. De leer van ECK erkent dat de werkelijke identiteit van elke persoon Ziel is en net zoals God zelf, geslachtsloos is.

Iedere Ziel die in training is voor de rol van de Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, de Levende ECK Meester in dat leven, kiest een mannelijk lichaam. Ziel heeft de atoomstructuur van een mannelijk lichaam in de fysieke wereld nodig om de spirituele leider te worden. De keuze is voor de geboorte gemaakt.

Nadat Paul Twitchell in september 1971 overleed, diende Darwin Gross vanaf oktober 1971 tien jaar als interim Levende ECK Meester. Gross kondigde in oktober 1981 Harold Klemp aan als de 973e Levende ECK Meester. Maar Gross accepteerde niet dat hij niet langer het spirituele hoofd van de leer was en hij werd ontslagen bij Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Sri Harold schreef over de spirituele lessen die uit deze periode in de geschiedenis van Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ kunnen worden geleerd in zijn boek Soul Travelers of the Far Country, hoofdstuk 11. Sri Harold Klemp is vandaag de dag nog steeds de spirituele leider van Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

GEVORDERD SPIRITUEEL LEVEN

Een ECK lidmaatschap is een jaarlijkse cyclus van innerlijke en uiterlijke spirituele verkenning. Deze toewijding aan hogere spirituele ontplooiing omvat twee belangrijke zaken:

Het is niet nodig om dramatische veranderingen aan te brengen in levensstijl. Het individu gaat door met het leven op zijn of haar eigen unieke manier, met behoud van volledige persoonlijke verantwoordelijkheid en keuze in het dagelijks leven.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ maakt de leer zoveel mogelijk toegankelijk voor mensen, ongeacht hun financiële situatie. Leden worden uitgenodigd om te doneren aan de ECK-missie. Hun beslissing om te doneren is privé en wordt gerespecteerd. Alle donaties worden met dankbaarheid ontvangen.

De spirituele ontplooiing van individuen is op geen enkele manier gekoppeld aan hoeveel zij doneren.

Er wordt een jaarlijkse donatie aanbevolen. Voor eerstejaars leden begint de aanbevolen donatie bij $ 75 per persoon of $ 150 voor een gezin (in ontwikkelingslanden is dat $ 50 per persoon of $ 75 voor een gezin).

U kunt meer lezen over de studie in ECK, of schrijf u vandaag nog in.

Ja, u kunt de ECK leer testen om te zien of ze goed bij u passen. Er is geen doorlopende verplichting en u heeft de vrijheid om op ieder moment te stoppen.

Ja. De Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, de Levende ECK Meester zal spiritueel werken met iedereen die aan hem om begeleiding en bescherming vraagt. Echter, de ECK Inwijdingen zijn alleen beschikbaar voor iemand die via lidmaatschap de spirituele training onderneemt die gegeven wordt door de Levende ECK Meester.

ETHIEK, MORAAL EN LEVENSSTIJL

ECKisten geloven in eigen verantwoordelijkheid voor iedere gedachte, woord en handeling. De Wet van Karma (oorzaak en gevolg) leert Ziel wat goed en slecht is.

Als een moreel en ethisch kompas in het dagelijkse leven heeft Sri Harold Klemp de “Twee Wetten” aangeraden die door de historicus Richard Maybury zijn afgeleid van de ethische, wettelijke en religieuze tradities van de mensheid:

 • Doe alles wat u bent overeengekomen, en
 • Overschrijd niet de grenzen van andere personen of hun bezit.

Deze wetten zijn de sleutel tot spirituele vrijheid.

Dienstbaarheid is iets dat Ziel van nature geeft uit dankbaarheid voor het geschenk van het leven.

De bestemming van iedere Ziel is om een Medewerker met God te worden, om al het leven op Ziel’s eigen unieke manier van dienst te zijn. Dit is de hartslag van het pad van ECK.

Er zijn veel manieren om van uzelf te geven. Het kan zijn dat u bewust liefde en zorg geeft aan uw gezin, of aan uw sociale, maatschappelijke of religieuze gemeenschap.

Leden van ECK geven volgens hun eigen persoonlijke afspraken met de Heilige Geest. De hele reden voor de reis van Ziel is om de spirituele noodzaak van het geven te leren.

Nee. Het gaat in tegen de spirituele wet om eigen overtuigingen aan anderen op te dringen of iemand op een spiritueel pad vast te houden. De leer van ECK is gebaseerd op medeleven, respect, eigen verantwoordelijkheid en het geven van vrijheid aan anderen.

ECKisten omarmen geen gemeenschappelijke levensstijl. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun leven, voorzien in hun eigen levensonderhoud en voldoen aan hun verplichtingen tegenover hun familie, werkgever en land. ECKisten komen uit alle lagen van de bevolking en leven midden in de samenleving in meer dan 120 landen over de wereld.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ respecteert de individuele meningen over abortus, daarbij biedt de leer van ECK het perspectief dat Ziel het lichaam intreedt bij de eerste ademhaling van het leven.

Individuen maken hun eigen besluiten over persoonlijke zaken zoals gezondheidszorg, euthanasie en abortus.

Ja. Homoparen mogen studeren als gezinsleden in ECK. En, waar dit wettelijk is erkend, worden homohuwelijken met de ECK huwelijksceremonie uitgevoerd door de daartoe gewijde geestelijken van Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

Copyright © 2020–2024 ECKANKAR. All rights reserved. The terms ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL, and VAIRAGI, among others, are trademarks of ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA. 200140