ALAPOK

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ azt jelenti, hogy Isten munkatársa. Minden Lélek sorsa az, hogy tudatos, élő közvetítőjévé váljon Isten szeretetének.

Az ECK a Szentléleknek vagy az Életerőnek egy más elnevezése, amely Fényként és Hangként tapasztalható meg. Hallható Életfolyam néven is ismert. A Lélek eggyé válhat ezzel az Életárammal – Isten Hangjával.

Az ECK az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ rövidítéseként is használható.

A tanítások bizonyos formában az emberi történelem hajnala óta vannak jelen a Földön. Mindig is volt közvetlen módja annak, hogy az ember elérje Istent.

A mai Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ-kifejezések közül történelmileg sok a Távol-Keletről ered; azonban saját jelentésük és alkalmazásuk van az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀban.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀt Paul Twitchell vezette be a modern világba 1965-ben, amikor sokan készen álltak arra, hogy egy új módon találják meg Istent.

A spirituális szabadság az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ tanításainak egy központi tétele. Minden Lélek az Ön-realizáció és Isten-realizáció útján halad. Amint az ember a tudatosság magasabb szintjére lép, a Lélek felszabadul az elme, az érzelmek, a karma és a reinkarnáció korlátai alól. Ezzel a szabadsággal együtt jár a feltétel nélküli szeretet, bölcsesség és felelősség.

Az ECK útja a Lélek egyéniségét és szabadságát ünnepli. Így a szellemi szabadság átitatja az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ kultúra és szervezet etikáját és értékeit.

Mindegyik elnevezés alkalmazható, mégis a tagok leggyakrabban Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀt mint spirituális tanítást vagy utat írják le.

Az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ közvetlen személyes tapasztalaton alapul, és meghaladja a filozófiát és az ortodox vallást. Gyakorlati lehetőségeket kínál az emberek számára, hogy valódi spirituális élményeket szerezzenek – még Isten végső megtapasztalását is – ebben a jelen életben. A Lélek képes felfedezni és az igazság útjává válni.

Az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀnak a Világon több mint 120 országban vannak tagjai, a tanítások több mint 25 nyelvre le lettek fordítva. Egy nonprofit vallásos szervezet és egyház, törvényesen elismert az Egyesült Államokban és több mint 40 országban. A világ minden pontján találhatók ECK-templomok, ECK-központok és olvasótermek. Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ világméretű spirituális központja az USA-ban, Minnesotában, Chanhassenben található.

HIEDELMEK

Igen, és még ezen is túl, megtapasztalják Istent.

Nincsenek szavak, amelyek megfelelően leírnák Isten valóságát.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ azt tanítja, hogy van egy legfelsőbb Isten, a Teremtő; se nem férfi, se nem nő. Isten spirituális lényege az isteni szeretet, és ezt az életet adó áramot – az ECK-et – Fényként és Hangként lehet átélni.

Szimbolikusan mondhatod, hogy Isten maga a Szeretet és Irgalom Óceánja. Fény, árnyékok nélkül. Ez minden feltétel nélküli szeretet, tudat és lét forrása – formát öltött és forma nélküli.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ ezeket az alapvető hittételeket tanítja:

 • A Lélek örök.
 • A Lélek az örökkévalóság alatt megőrzi egyéniségét.
 • A Lélek azért létezik, mert Isten szereti.
 • A Lélek az Ön-realizáció és Isten-realizáció útján jár.
 • A Lélek a karmán és a reinkarnáción keresztül bontakozik ki, amíg el nem éri az Ön-realizáció magaslatát.
 • A spirituális kibontakozás felgyorsul az ECK-el, az Isteni Szellemmel való tudatos kapcsolat révén.
 • Az Isteni Szellemmel közvetlen kapcsolat létesíthető az ECK Spirituális Gyakorlatain keresztül a Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, az Élő ECK-Mester vezetésével.
 • Aktívan felfedezheted a spirituális világokat a Lélekutazás, az álmok és más spirituális technikák segítségével.
 • A spirituális élmény és a felszabadulás mindenki számára elérhető még ebben az életben.

Az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ egy mélyen individualizált kreatív gyakorlat. Megtanulhatod a szemlélődés művészetét – a „belső-aktív” eszközt arra, hogy felébressze a Spirituális Szemet, hogy ezáltal felfedezd a Szellem belső világait. Ahogy minden ember egy egyéniség, ugyanígy minden ember belső tapasztalata is más és más.

Az ECKistákat arra ösztönzik, hogy az ECK Spirituális Gyakorlatait napi húsz percben gyakorolják. Ennek a szent kapcsolatnak a rendszeres időzítéssel történő megteremtése, mint az étkezés, megteremti az ember által keresett belső táplálékot.

Szeretettel és rácsodálkozással megközelítve, ezek a kreatív gyakorlatok felemelik a Lelket, és közvetlen lehetőséget nyújtanak Isten Fényének és Hangjának megtapasztalására.

Mindannyian Lelkek vagyunk, Isten isteni, örök szikrája. Erre a világra azért érkezünk, hogy spirituális tapasztalatokat szerezzünk.

A fizikai világban sok életen keresztül mindannyian eljutunk velünk született isteni tulajdonságaink teljes megvalósításához, beteljesítve sorsunkat, hogy úgy szeressünk, ahogy Isten szeret.

A karma és a reinkarnáció elsődleges hittételek az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀban. Az ok és okozat spirituális törvényének eredményeként építjük fel a karmát. Az ECK (Szentlélek) segít feloldani a karmát, lehetővé téve számunkra az egyensúly megtalálását és Isten teljes szeretetének elfogadását még ebben az életben. Bölcsességre, könyörületességre és szabadságra teszünk szert. Isten szeretetének egyéni megnyilvánulásává válunk.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ elismeri más vallások és vallási vezetők, például Jézus, Buddha és Mohamed fontos szerepét. Paul Twitchell Idegen a Folyónál című könyve olyan részleteket tartalmaz, amelyek szépen és inspirációval beszélnek a szeretet üzenetéről, amelyet Jézus közvetített.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ ünnepli minden egyes Lélek szabadságát és lehetőségét arra, hogy a saját útját járja Istenhez. A világ minden vallása és spirituális hagyománya különféle tapasztalatokat nyújt a Lélek útjára. Az ECKistáktól elvárják, hogy tiszteletben tartsák mások magánéletét, meggyőződését és vallásszabadságát.

Nem. Míg Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ az Isten felé vezető legközvetlenebb útnak tartja magát, nem ez az egyetlen módja az Istenivel való kapcsolat megteremtésének.

Minden igaz vallást a Szentlélek, az ECK hozott létre az emberiség spirituális felemelésére.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ azt tanítja, hogy az igazi imádság középpontjában Isten meghallgatása áll. Kérdezhetünk Istentől, vagy kérhetünk segítséget, de az igaz imádság magában foglalja Isten meghallgatását, amikor kifejezi Önmagát benned és a körülötted lévő életen keresztül.

Az ECKisták irányítatlan imát gyakorolnak. Ez kifejezhető a „Legyen meg a te akaratod” vagy „Áldás legyen” őszinte kinyilatkoztatásaként. Ez egy módja annak, hogy átadjuk gondjainkat és aggódásunkat Istennek, miközben megnyitjuk szívünket a magasabb rendű bölcsesség iránt.

Bármilyen az egyén megközelítése az imádsághoz, a cél az, hogy megnyissuk a szívünket Isten szeretetének.

A meditáció különféle formái napjainkban népszerű gyakorlatok, mégis sokan keresnek még valami többet. Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ elmélkedést (kontemplációt) tanít – aktív, kreatív és személyes megközelítést, hogy kapcsolatba léphessünk az Isteni Szellemmel.

Több száz spirituális gyakorlatot kínál a kontemplációhoz és a mindennapi élethez. Valószínűleg találsz egyet minden kihívásra vagy spirituális igényedre.

Azok, akik korábban kipróbálták a meditációt, arról számolnak be, hogy az ECK Spirituális Gyakorlatai nagyon könnyen beilleszkednek az élet ritmusába.

SPIRITUÁLIS VEZETŐ ÉS ECK-MESTEREK

Az ECK-Mesterek Isten-realizált egyének, akik minden korszakban az emberiség szolgálatában álltak. Néhányan jól ismert történelmi alakok. Ilyen például Pythagoras, Milarepa, Epictetus és Shamus-i-Tabriz. Mégis a legtöbben csendesen, elismerés nélkül dolgoztak. Az élet Mesterei, az Isteni Szellem tiszta fényei.

Emberek a világ minden tájáról már akkor szereztek személyes tapasztalatokat az ECK-Mesterekkel, még mielőtt valaha is hallottak volna Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀról. Általános tapasztalatok közé tartoznak az álmok, a krízishelyzetben való segítség vagy a gyermekkori „képzeletbeli” barátok. Az ECK-Mesterek nem lépnek be a világodba a meghívásod nélkül.

Elolvashatsz néhány ilyen történetet, és megtekinthetsz néhány képet ezekről az ECK-Mesterekről. Még jobb, ha belső tapasztalaton keresztül találkozol velük. Ez az igazi bizonyíték.

Az olyan spirituális vezetők, mint a Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, az Élő ECK-Mester különös kapcsolatban állnak a Szentlélekkel. Az igazi spirituális mester Isten Hangjának eszköze. Emberi formában jelenik meg, hogy az embereket érthető módon szolgálja, feltárja előttük az Isteni Szellem működését a mindennapokban.

Az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀban az Isteni Szellem a Mᴀʜᴀɴᴛᴀ́n, az Élő ECK-Mesteren keresztül fejezi ki magát. Mivel itt és a belső világokban is segíteni és tanítani tudja a Lelkeket, a Külső Mester és a Belső Mester kettős szerepében szolgál. Mély tiszteletet élvez, de nem imádják.

A Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, az Élő ECK-Mester az egyén spirituális fejlődésétől függően megváltoztathatja az egyén sorsát. Ez figyelemre méltó előny. Ily módon felesleges karmát égethet el például álomállapotban.

A Mᴀʜᴀɴᴛᴀ az Élő ECK-Mester belső vagy spirituális formája. Ez az ember által ismert legmagasabb Isten-tudatállapot, és Isten Szellemének kifejezése, amely mindig veled van. A Mᴀʜᴀɴᴛᴀ belső útmutatást ad az álmok, a Lélekutazás és az ECK Spirituális Gyakorlatai révén.

A Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, az Élő ECK-Mester szerepe, hogy Útmutatóként vagy spirituális vezetőként szolgáljon. Tanítja a felkészült Lelkeket, és irányítja őket az Isten felé vezető úton.

Minden új Élő ECK-Mester kiválasztása Sᴜɢᴍᴀᴅ (Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ Isten neve) eredetű. Az Élő ECK-Mester képzi ki és nevezi meg utódját.

1981-ben, életeken át tartó spirituális kiképzés után Harold Klemp lett a Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, az Élő ECK-Mester. Elődje az ECK 1981-es Világszemináriumán jelentette Őt be.

Igen. Paul Twitchell volt az összeállítás mestere. A különféle vallások apró darabokat tartottak meg az eredeti ECK-tanításokból, de saját feltételeket fűztek hozzájuk. Például azt mondták, hogy vegetáriánusnak kell lennie, vagy naponta meghatározott számú órát kell elmélkednie ahhoz, hogy az Istenhez adott út igaz tanítványa lehessen. Az eredeti ECK-művekből származó korábbi tanítások a korábbi kultúrák spirituális szükségleteihez igazodtak.

Paul feladata az volt, hogy összegyűjtse a régebben kapott adatok bevált, legpontosabb részeit. Összegyűjtötte az egész világon elterjedt aranytanításokat, és felszabadította őket a kulturális csapdák és társadalmi célok alól, amelyek korlátozták spirituális sugárzásukat. Paul úgy rendezte át ezeket a foszlányokat, hogy megmutassák az Isten felé vezető közvetlen utat, mindenki számára könnyen elérhetővé téve azt.

Bármely nő vagy férfi elérheti az Isten-realizációt és ECK-Mesterré válhat még ebben az életében. Az ECK tanításai felismerik, hogy minden egyén valódi identitása a Lélek, amelynek, mint magának Istennek, nincs neme.

Minden Lélek, aki az életében a Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, az Élő ECK-Mester szerepére készül, férfi testet választ. A Léleknek szüksége van egy férfi test atomszerkezetére a fizikai világban, hogy spirituális vezetővé váljon. A választás születés előtt történik.

Miután Paul Twitchell elhunyt, 1971 szeptemberében, Darwin Gross 1971 októberétől tíz évig ideiglenes Élő ECK-Mesterként szolgált. Gross 1981 októberében jelentette be Harold Klemp-et a 973. Élő ECK-Mestereként. De Gross nem fogadta el, hogy már nem ő a tanítások spirituális feje, és ezért menesztették őt az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀból. Sri Harold Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ történelmének e periódusából levonható lelki tanulságokról írt a Soul Travelers of the Far Country [A Távoli Ország Lélekutazójai] című könyvének, 11. fejezetében. Sri Harold Klemp ma is az Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ spirituális vezetőjeként szolgál.

FEJLETT SPIRITUÁLIS ÉLET

A tagság a belső és külső spirituális felfedezés éves ciklusa. Ez a magasabb spirituális kibontakozás iránti elkötelezettség két kulcsfontosságú dolgot foglal magában:

Nincs szükség drámai változtatásokra az életmódban. Az egyén továbbra is a maga egyedi módján éli az életet, megtartva teljes személyes felelősségét és választási lehetőségeit a mindennapi életben.

Amennyire csak lehet, Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ hozzáférhetővé teszi a tanításokat az emberek számára, anyagi helyzetüktől függetlenül. A tagokat felkérjük, hogy adományozzanak az ECK-missziónak. Adományozási döntésük magánügy és ezt tiszteletben tartjuk. Minden adományt hálával fogadunk.

Az egyének spirituális kibontakozása semmilyen módon nem kapcsolódik ahhoz, hogy mennyit adományoznak.

Igen, van javasolt éves adomány. Az elsőéves hallgatók számára a javasolt adomány 60 dollárnál kezdődik egy magánszemély számára vagy 120 dollárnál egy család számára (50 dollár egy magánszemélynek vagy 75 dollárért egy család számára a fejlődő országokban).

Olvass többet az ECK-tanulmányokról, vagy jelentkezz ma.

Igen, kipróbálhatod az ECK tanításait, hogy lásd, megfelelnek-e Neked. Nincs folyamatos elkötelezettség, és bármikor szabadon abba lehet hagyni a munkát.

Igen. A Mᴀʜᴀɴᴛᴀ, az Élő ECK-Mester spirituálisan mindazokkal dolgozik, akik útmutatást vagy védelmet kérnek tőle. Azonban az ECK-beavatások csak azoknak elérhetők, akik a tagság keretein belül elvégzik az Élő ECK-Mester által biztosított képzést.

ETIKA, ERKÖLCS, ÉLETMÓD

Az ECKisták hisznek abban, hogy személyes felelősséggel tartoznak minden gondolatért, szóért és cselekedetért. A Karma Törvénye (ok és okozat) megtanítja a Lelket a jó és a rossz közötti különbségre.

A mindennapi élet erkölcsi és etikai iránymutatásához Sri Harold Klemp Richard Maybury történész által az emberiség etikai, jogi és vallási hagyományaiból eredő „Két törvényt” ajánlotta:

 • Tegyél meg mindent, amit vállaltál és
 • Ne sérts meg másokat vagy azok tulajdonát.

Ezek a törvények kulcsfontosságúak a spirituális szabadság szempontjából.

A szolgálat a Lélek természetes hálálja az élet ajándékáért.

Minden Lélek sorsa az, hogy Isten munkatársává váljon, hogy minden életet a Lélek saját egyedi módján szolgáljon. Ez az ECK-út pulzusa.

Sokféleképpen adhatod át magad. Ez lehet szeretet és gondoskodás tudatos biztosítása a családodnak, vagy a társadalmi, állampolgári vagy vallási közösségednek.

Az ECK-tagok az Isteni Szellemmel való saját személyes megállapodásaik szerint adakoznak. A Lélek utazásának oka az adakozás spirituális szükségletének megtanulása.

Nem. A spirituális törvényekkel ellentétes, ha valaki másra erőlteti hitét, vagy bárkit spirituális útra kényszerít. Az ECK tanításai az együttérzésen, a tiszteleten, a személyes felelősségen és mások szabadságának megadásán alapulnak.

Az ECKisták nem közösségben élnek. Felelősséget vállalnak életükért, a maguk módján fizetnek és teljesítik a család, a munkaadó és az ország iránti elkötelezettségüket. Az ECKisták az élet minden területéről származnak, és a társadalom több mint 120 országában élnek.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ tiszteletben tartja az abortusszal kapcsolatos egyéni véleményeket, míg az ECK azt tanítja, hogy a Lélek az élet első leheletével belép a testbe.

Az egyének maguk döntenek olyan személyes kérdésekben, mint az egészségügy, az eutanázia és az abortusz.

Igen. Az azonos nemű párok családtagként tanulhatnak az ECK-ben. És ahol törvényesen elismert, azonos neműek házasságot köthetnek ECK esküvői ceremónia formájában, Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ felszentelt lelkészei által.

Copyright © 2020–2024 ECKANKAR. All rights reserved. The terms ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL, and VAIRAGI, among others, are trademarks of ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA. 200140