PODSTAWY

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ znaczy „Współpracujący z Bogiem.” Przeznaczeniem każdej Duszy jest stanie się świadomym, żywym kanałem dla miłości Boga.

ECK to inne słowo dla Ducha Świętego, lub Mocy Życia, które mogą być doświadczane jako Światło i Dźwięk. Znane jest też jako Słyszalny Strumień Życia. Dusza może stać się jednością z tym Strumieniem Życia – Głosem Boga.

ECK może być też używane jako skrót Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

Nauki te były na ziemi od zarania historii ludzkości, w takiej czy innej formie. Zawsze była nam dostępna bezpośrednia ścieżka, by dotrzeć do Boga.

Wiele z dzisiejszych terminologii Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ wywodzi się z historycznych korzeni Dalekiego Wschodu; jednakże mają one swoje własne znaczenie i zastosowanie w Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ został wprowadzony do współczesnego świata przez Paula Twitchella w 1965 roku, kiedy wielu ludzi było gotowych na nowe sposoby odnajdywania Boga.

Duchowa wolność jest główną zasadą nauk Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Każda Dusza jest w drodze do Samorealizacji i Realizacji Boga. Wraz z przechodzeniem do wyższych stanów świadomości Dusza uwalnia się od ograniczeń umysłowych, emocjonalnych, od karmy i reinkarnacji. Wraz z tą wolnością przychodzi bezwarunkowa miłość, mądrość i odpowiedzialność.

Ścieżka ECK celebruje indywidualność i wolność Duszy. Duchowa wolność, jako taka, przenika etykę, wartości kulturowe i organizację Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

Wszystkie te nazwy są odpowiednie, jednak członkowie najczęściej określają Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ jako duchowe nauki, lub ścieżka.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ jest oparte na bezpośrednim osobistym doświadczeniu i wykracza poza filozofię i ortodoksyjną religię. Oferuje ludziom praktyczne sposoby na przeżywanie prawdziwych duchowych doświadczeń – nawet najwyższego doświadczenia Boga – w tym obecnym życiu. Dusza jest w stanie odkryć i stać się ścieżką samej prawdy.

Członkowie Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ są obecni w ponad 120 krajach świata, a nauki ECK zostały przetłumaczone na ponad 25 języków. Jest to niedochodowa organizacja religijna i kościół prawnie rozpoznawane w Stanach Zjednoczonych, oraz w ponad 40 innych krajach. W dużych i małych miastach na całym świecie są ECK Świątynie, ECK Centra oraz czytelnie. Światowe duchowe centrum Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ jest w Chanhassen, w Minnesocie, USA.

PRZEKONANIA

Tak, i co więcej, doświadczają Boga.

Nie ma słów, by odpowiednio przedstawić rzeczywistość Boga.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ naucza, że jest jeden najwyższy Bóg, Stwórca; który nie jest ani rodzaju męskiego, ani żeńskiego. Duchową esencją Boga jest boska miłość i ten życiodajny strumień – ECK – może być doświadczany jako Światło i Dźwięk.

Symbolicznie można powiedzieć, że Bóg jest Oceanem Miłości i Miłosierdzia. Światłem bez cienia. Jest źródłem wszelkiej bezwarunkowej miłości, świadomości i egzystencji – ukształtowanej i nieukształtowanej.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ naucza następujących podstawowych wierzeń:

 • Dusza jest wieczna.
 • Dusza zachowuje swoją indywidualność poprzez wieczność.
 • Dusza istnieje ponieważ Bóg Ją kocha.
 • Dusza jest na drodze do Samorealizacji i Realizacji Boga.
 • Dusza rozwija się duchowo poprzez karmę i reinkarnację, do momentu aż osiągnie Ona wyżyny Samorealizacji.
 • Duchowy rozwój jest przyśpieszony przez świadomy kontakt z ECK, Duchem Świętym.
 • Bezpośredni kontakt z Duchem Świętym może być nawiązany poprzez Duchowe Ćwiczenia ECK i przewodnictwo Mahanty, Żyjącego ECK Mistrza.
 • Możesz aktywnie odkrywać duchowe światy poprzez Podróż Duszą, sny, oraz inne duchowe techniki.
 • Duchowe doświadczenie i wyzwolenie w tym życiu są dostępne dla wszystkich.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ jest głęboko zindywidualizowaną twórczą praktyką. Możesz się nauczyć sztuki kontemplowania – „wewnętrzno-aktywnego” sposobu rozbudzenia Duchowego Oka, by odkrywać wewnętrzne światy Ducha. Tak jak każda osoba jest niepowtarzalna, tak samo jest z wewnętrznym doświadczeniem każdej osoby.

ECKiści są zachęcani do praktykowania Duchowych Ćwiczeń ECK przez dwadzieścia minut dziennie. Ustanowienie tej świętej łączności regularnie, tak jak posiłek, dostarcza wewnętrznego pożywienia którego poszukujemy.

Jeśli podchodzi się do nich z miłością i zaciekawieniem, te twórcze ćwiczenia wznoszą Duszę i oferują bezpośrednie doświadczenie Światła i Dźwięku Boga.

Każdy z nas jest Duszą, świętą, wieczną iskrą Boga. Przychodzimy na ten świat by zdobyć duchowe doświadczenie.

Poprzez wiele wcieleń w świecie fizycznym, każdy z nas dochodzi do pełnego uświadomienia sobie naszych wrodzonych boskich cech, spełniając swoje przeznaczenie by kochać tak, jak kocha Bóg.

Karma i reinkarnacja są podstawowymi wierzeniami w Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Tworzymy karmę w wyniku działania duchowego Prawa Przyczyny i Skutku. ECK (Duch Święty) pomaga nam rozwiązać karmę i umożliwia znalezienie równowagi i zaakceptowanie pełnej miłości Boga w tym życiu. Zdobywamy mądrość, życzliwość i wolność. Stajemy się indywidualnym wyrazem miłości Boga.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ uznaje ważną rolę innych religii oraz religijnych przywódców, takich jak Jezus, Budda i Mahomet. Książka Paula Twitchella Nieznany nad Rzeką zawiera fragmenty przemawiające pięknem i inspiracją o przesłaniu miłości, jakie przyniósł Jezus.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ celebruje wolność i szansę dla każdej Duszy, by mogła kroczyć własną ścieżką do Boga. Każda religia i duchowa tradycja na świecie oferują inne doświadczenie na podróż Duszy. Od ECKistów oczekuje się by szanowali prywatność, wierzenia i religijną wolność innych.

Nie. Podczas gdy Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ oferuje siebie jako najbardziej bezpośrednią ścieżkę do Boga, nie jest jedynym sposobem nawiązywania łączności z Boskością.

Wszystkie prawdziwe religie zostały stworzone przez Ducha Świętego, ECK, aby podnieść duchowo ludzkość.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ uczy, że słuchanie Boga jest istotą prawdziwej modlitwy. Można zadawać Bogu pytania, albo prosić o pomoc, jednak prawdziwa modlitwa to słuchanie Boga, który wyraża Siebie w tobie i poprzez życie wokół ciebie.

ECKiści praktykują modlitwę niekierowaną. Można to wyrazić jako szczere wypowiedzenie „Bądź wola Twoja,” albo „Niech błogosławieństwa będą.” Jest to sposób na oddanie trosk i zmartwień Bogu, co jednocześnie otwiera serce na większą mądrość.

Niezależnie od naszego podejścia do modlitwy, jej celem jest otwarcie serca na miłość Boga.

Różne formy medytacji są obecnie popularną praktyką, jednak wielu poszukuje czegoś więcej. Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ uczy kontemplacji – aktywnego, twórczego i osobistego podejścia do połączenia się z Boskim Duchem.

Są setki duchowych ćwiczeń do zastosowania w kontemplacji i w życiu codziennym. Prawdopodobnie znajdziesz pośród nich ćwiczenie na każde wyzwanie, lub duchowe pragnienie jakie masz.

Ci, którzy wcześniej próbowali medytacji donoszą jak łatwo Duchowe Ćwiczenia ECK wpasowują się w rytm życia.

DUCHOWY PRZYWÓDCA I ECK MISTRZOWIE

ECK Mistrzowie to Zrealizowane w Bogu istoty, które służyły ludzkości w każdej epoce. Niektórzy z nich to dobrze znane historyczne postacie. Na przykład: Pitagoras, Milarepa, Epiktet oraz Shamus-i-Tabriz. Jednak większość z nich pracuje bez rozgłosu, niezauważalnie. Są Mistrzami życia, czystymi światłami Boskiego Ducha.

Ludzie na całym świecie mieli osobiste doświadczenia z ECK Mistrzami, nawet zanim kiedykolwiek usłyszeli o Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Takie typowe doświadczenia to sny, pomoc w kryzysowej sytuacji lub „wyimaginowani” przyjaciele z dzieciństwa. ECK Mistrzowie nie wchodzą do twojego świata bez twego zaproszenia.

Możesz poczytać o tych historiach, oraz zobaczyć portrety niektórych z tych ECK Mistrzów. Jeszcze lepiej, poznaj ich osobiście poprzez wewnętrzne doświadczenie. Będzie to prawdziwy dowód.

Duchowi przewodnicy, jak Mahanta, Żyjący ECK Mistrz mają szczególną łączność z Duchem Świętym. Prawdziwy duchowy mistrz jest instrumentem dla Głosu Boga. Pojawia się w ludzkiej postaci by służyć ludziom, aby mogli zrozumieć i zobaczyć jak Boski Duch działa w codziennym życiu.

W Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ, Boski Duch wyraża Siebie poprzez Mahantę, Żyjącego ECK Mistrza. Ponieważ on może pomagać i nauczać Dusze obecne zarówno tutaj, jak i w światach wewnętrznych, pełni on podwójną funkcję Mistrza Zewnętrznego i Mistrza Wewnętrznego. Darzy się go głębokim szacunkiem, ale nie jest wielbiony.

Mahanta, Żyjący ECK Mistrz może odmienić los osoby w zależności od jej duchowego postępu. Jest to korzyść niezwykła. W ten sposób nadmiar karmy może być odpracowany, na przykład, w stanie snu.

 

Mahanta jest wewnętrzną, lub duchową formą Żyjącego ECK Mistrza. Jest najwyższym stanem Świadomości Boga znanym człowiekowi i wyrazem Ducha Bożego, który jest zawsze z tobą. Mahanta udziela duchowego przewodnictwa poprzez sny, Podróż Duszą i poprzez Duchowe Ćwiczenia ECK.

Rolą Mahanty, Żyjącego ECK Mistrza jest służenie jako Wskazujący Drogę, albo duchowy przewodnik. Naucza Dusze które są gotowe i prowadzi je ścieżką do domu Boga.

Wybór każdego nowego Żyjącego ECK Mistrza zależy od Sugmad (w Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ jest to imię Boga). Żyjący ECK Mistrz przygotowuje i wyznacza swojego następcę.

W 1981 po wielu żywotach duchowego treningu Harold Klemp został Mahantą, Żyjącym ECK Mistrzem. Został ogłoszony i przedstawiony przez swojego poprzednika na światowym ECK seminarium 1981.

Tak. Paul Twitchell był mistrzem kompilacji. Różne religie miały w sobie pozostałości pierwotnych ECK nauk, ale miały swoje uwarunkowania. Na przykład, twierdziły że trzeba być wegetarianinem, albo że musi się medytować pewną ilość godzin dziennie, by stać się prawdziwym uczniem danej ścieżki do Boga. Wcześniejsze nauki zaczerpnięte z oryginalnych ECK pism skierowane były na duchowe potrzeby wcześniejszych kultur.

Zadaniem Paula było zebranie wypróbowanych już, najbardziej trafnych fragmentów tego co już było udostępnione w przeszłości. On zebrał te złote nauki porozrzucane po świecie i uwolnił je od kulturowych pułapek oraz społecznych ideologii, które ograniczały ich duchowy blask. Paul zmienił orientację tych fragmentów, by pokazać bezpośrednią drogę do Boga, tak aby była łatwo dostępna dla wszystkich.

Każda kobieta czy mężczyzna mogą osiągnąć stan Realizacji Boga i zostać ECK Mistrzem w tym życiu. Nauki ECK uznają, że prawdziwą tożsamością każdej osoby jest Dusza, która, tak jak Bóg, nie ma płci.

Każda Dusza, która przechodzi trening przygotowując się do roli Mahanty, Żyjącego ECK Mistrza w danym życiu wybiera męskie ciało. Dusza potrzebuje struktury atomowej męskiego ciała w świecie fizycznym, by zostać duchowym liderem. Wybór dokonywany jest przed narodzeniem.

Po śmierci Paula Twitchella we wrześniu 1971, jako tymczasowy Żyjący ECK Mistrz służył przez dziesięć lat Darwin Gross, od października 1971. Gross przedstawił Harolda Klemp jako 973 Żyjącego ECK Mistrza w październiku 1981. Jednak Gross nie potrafił zaakceptować faktu że nie był już duchowym przywódcą tych nauk i został wypisany z Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Sri Harold napisał o tych duchowych lekcjach, z których należało wyciągnąć wnioski z tego okresu historii Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ, w swojej książce Soul Travelers of the Far Country [Duchowi podróżnicy z Dalekiego Kraju], rozdział 11. Sri Harold Klemp nadal dziś służy jako duchowy przywódca Eckankar.

ZAAWANSOWANE DUCHOWE ŻYCIE

Członkostwo jest rocznym cyklem wewnętrznej i zewnętrznej duchowej eksploracji. To zaangażowanie w wyższy duchowy rozwój obejmuje dwie kluczowe sprawy:

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych dramatycznych zmian w stylu życia. Osoba nadal żyje na swój własny wyjątkowy sposób, zachowując pełną osobistą odpowiedzialność i prawo wyboru w codziennym życiu.

Na ile to możliwe, Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ udostępnia nauki ludziom bez względu na ich sytuację finansową. Członkowie są zapraszani do składania datków na misję ECK. Ich decyzja o darowiźnie jest prywatna i szanowana. Wszystkie darowizny przyjmowane są z wdzięcznością.

Duchowy rozwój osoby nie jest w żaden sposób uzależniony od darowizn.

Sugerowana jest roczna dotacja. Dla studentów pierwszego roku, sugerowana dotacja zaczyna się od 75$ od osoby, lub 150$ od rodziny (50$ od osoby lub 75$ od rodziny w krajach rozwijających się).

Możesz się dowiedzieć więcej o studiowaniu w ECK, lub zapisać się dzisiaj.

Tak, możesz ECK nauki sprawdzić, zobaczyć czy ci odpowiadają. Nie ma stałego zobowiązania i możesz zrezygnować w każdej chwili.

Tak. Mahanta, Żyjący ECK Mistrz będzie pracował duchowo ze wszystkimi którzy liczą na jego przewodnictwo i opiekę. Jednakże wtajemniczenia ECK dostępne są wyłącznie dla podejmujących duchowy trening ustanowiony przez Żyjącego ECK Mistrza poprzez członkostwo.

ETYKA, MORALNOŚĆ I STYL ŻYCIA

ECKiści wierzą w osobistą odpowiedzialność za każdą myśl, słowo i czyn. Prawo Karmy (przyczyny i skutku) uczy Duszę odróżniania dobra od zła.

Jako moralny i etyczny kompas w życiu codziennym, Sri Harold Klemp rekomenduje „Dwa Prawa,” wydobyte przez historyka Richarda Maybury’ego z etycznych, prawnych i religijnych tradycji ludzkości:

 • Rób wszystko co zgodziłeś się robić, oraz
 • Nie naruszaj przestrzeni innych osób, ani ich własności.

Te prawa są kluczem do duchowej wolności.

Służenie jest czymś co Dusza z natury czyni z wdzięczności za dar życia.

Przeznaczeniem każdej Duszy jest stanie się Współpracownikiem Boga i służenie całemu życiu na swój własny, niepowtarzalny sposób. To jest puls ścieżki ECK.

Istnieje wiele sposobów na to aby coś z siebie dać. Może to być świadome dawanie miłości i troski swojej rodzinie, albo wspólnocie społecznej, obywatelskiej, lub religijnej.

Członkowie ECK dają z siebie zgodnie z ich własnym osobistym porozumieniem z Boskim Duchem. Głównym powodem podróżowania Duszy jest nauczenie się duchowej potrzeby dawania.

Nie. Jest sprzeczne z duchowym prawem narzucanie swojej wiary innym, czy też przytrzymywanie kogoś na duchowej ścieżce. Nauki ECK opierają się na współczuciu, szacunku, osobistej odpowiedzialności i dawaniu wolności innym.

ECKiści nie tworzą wspólnot. Biorą odpowiedzialność za swoje życie, utrzymując siebie i wypełniając swoje zobowiązania wobec rodziny, pracodawcy i kraju. ECKiści pochodzą z różnych środowisk i żyją w głównym nurcie społeczeństwa w ponad 120 krajach świata.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ szanuje indywidualne opinie na temat aborcji, natomiast z punktu widzenia ECK nauk, Dusza wchodzi do ciała przy pierwszym oddechu życia.

Każdy podejmuje swoje własne decyzje w sprawach osobistych, takich jak opieka zdrowotna, eutanazja i aborcja.

Tak. Pary tej samej płci mogą pobierać nauki jako członkowie rodziny w ECK. Tam gdzie jest to prawnie uznawane, małżeństwa osób tej samej płci są realizowane przez mianowanych duchownych Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ w formie Ceremonii Ślubnej ECK.

Copyright © 2020–2024 ECKANKAR. All rights reserved. The terms ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL, and VAIRAGI, among others, are trademarks of ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA. 200140