GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ betyder Medarbetare med Gud. Det är varje Själs mål att bli en medveten, levande kanal för Guds kärlek.

ECK är ett annat ord för den Heliga Ande, eller Livskraften, som kan erfaras som Ljus och Ljud. Det är också känt som den Hörbara Livsströmmen. Själen kan bli ett med denna Livsström – med Guds röst.

ECK kan också användas som en kortare form för Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

Läran har i någon form funnits på jorden sedan början av mänsklighetens historia. För människan har det alltid funnits en direkt väg att nå Gud.

Många av dagens Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ-termer har sina historiska rötter i Fjärran Östern, men de har sin egen betydelse och tillämpning i Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ fördes fram till den moderna världen av Paul Twitchell år 1965 då många människor var redo för ett nytt sätt att finna Gud.

Andlig frihet är ett grundläggande tema i Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀs lära. Varje Själ befinner sig på en resa till Självförverkligande och Gudsförverkligande. När man rör sig mot högre medvetandetillstånd når Själen frihet från sinnets begränsningar, känslor, karma och reinkarnation. Med denna frihet följer villkorslös kärlek, visdom och ansvar.

ECK-vägen lyfter fram individualitet och Själens frihet. Som sådan genomsyrar andlig frihet etik och värderingar inom Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀs kultur och organisation.

Var och en av dessa beskrivningar passar in, emellertid beskriver medlemmar för det mesta Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ som en andlig lära eller väg.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ är baserad på direkt personlig erfarenhet och går bortom filosofi och traditionell religion, och erbjuder praktiska metoder så att människor kan få verkliga, andliga upplevelser – till och med den ultimata upplevelsen av Gud – under denna livstid. Själen är kapabel att upptäcka och själv bli sanningens väg.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ har medlemmar i över 120 länder runt om i världen, och dess lära har översatts till mer än tjugofem språk. Det är en icke-vinstdrivande religiös organisation och kyrka, juridiskt erkänd i USA och i över 40 andra länder. Det finns ECK-tempel, ECK-center, och läsrum i både storstäder och mindre orter runt om i världen. Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀs internationella andliga center ligger i Chanhassen, Minnesota, USA.

TROSUPPFATTNINGAR

Ja, och inte bara det, de erfar Gud.

Det finns inga ord att på ett tillräckligt bra sätt beskriva Guds verklighet.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ lär att det finns en högsta Gudom, Skaparen, som är varken man eller kvinna. Guds andliga innersta väsen är gudomlig kärlek, och detta livgivande flöde – ECK – kan erfaras som Ljus och Ljud.

Symboliskt kan man säga att Gud är Kärlekens och Nådens Ocean. Ljus utan skuggor. Det är källan till all ovillkorlig kärlek, till allt medvetande och existens – gestaltad eller formlös.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ lär ut dessa grundläggande trosuppfattningar:

 • Själen är evig.
 • Själen bibehåller Sin individualitet i all evighet.
 • Själen existerar för att Gud älskar Den.
 • Själen är på en Självförverkligandets och Gudsförverkligandets resa.
 • Själen utvecklas andligen via karma och reinkarnation tills Den når Självförverkligandets höjder.
 • Andlig utveckling påskyndas genom medveten kontakt med ECK, den Heliga Ande.
 • Man kan få direkt kontakt med den Heliga Ande genom ECKs Andliga övningar och MAHANTAN, den Levande ECK-Mästarens vägledning.
 • Du kan aktivt utforska de andliga världarna genom Själsfärdande, drömmar och andra andliga tekniker.
 • Andlig erfarenhet och andlig frihet under denna livstid är möjlig för alla.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ är en djupt individualiserad kreativ väg. Du kan lära dig kontemplationens konst – ett inre och aktivt sätt att väcka det Andliga Ögat för att utforska Andens inre världar. Precis som varje person är en unik individ, så är också varje persons inre erfarenhet unik.

ECKister uppmuntras att använda sig av ECKs Andliga övningar tjugo minuter varje dag. Att etablera denna heliga förbindelse med ett regelbundet schema, på samma sätt som med en måltid, ger oss den inre näring vi söker.

När man tar sig an dessa kreativa övningar med kärlek och förundran, upplyfter de Själen och erbjuder en direkt erfarenhet av Guds Ljus och Ljud.

Var och en av oss är Själ, en helig, evig gnista av Gud. Vi kommer till denna värld för att få andlig erfarenhet.

Genom många livstider i den fysiska världen kommer var och en av oss till full insikt om våra inre gudalika egenskaper, att uppfylla vårt mål att älska såsom Gud älskar.

Karma och reinkarnation är grundläggande trosuppfattningar i Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Vi skapar karma som ett resultat av Lagen om orsak och verkan. ECK (den Heliga Ande) hjälper oss att lösa upp karma och gör det möjligt för oss att finna balans och acceptera Guds fulla kärlek i denna livstid. Vi uppnår visdom, välvilja och frihet. Vi blir ett individuellt uttryck för Guds kärlek.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ erkänner de viktiga rollerna andra religioner och religiösa ledare spelar, såsom Jesus, Buddha och Muhammed. Paul Twitchells bok Främlingen vid floden innehåller stycken som talar om skönheten och inspirationen i likhet med de kärleksbudskap Jesus förde fram.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ prisar varje Själs frihet och möjlighet att vandra Sin egen väg till Gud. Varje religion och andlig tradition i världen erbjuder en annorlunda erfarenhet för Själens resa. ECKister förväntas respektera andras privatliv, trosuppfattningar och religiösa frihet.

Nej. Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ presenterar sig som den mest direkta vägen hem till Gud, men det är inte det enda sättet att etablera förbindelse med det Gudomliga.

Alla sanna religioner skapades av den Heliga Ande, ECK, för att andligen höja mänskligheten.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ lär att kärnan i sann bön är att lyssna till Gud. Man kan ställa frågor till Gud, eller be om hjälp, men sann bön handlar om att lyssna till Gud när Det uttrycker sig Självt inom dig och genom livet runt dig.

ECKister utövar villkorslös bön. Detta kan uttryckas som att uppriktigt säga ”Ske din vilja” eller ”Må välsignelserna råda”. Det här är ett sätt att överlämna sina bekymmer och sin oro till Gud medan man öppnar sitt hjärta för mera visdom.

Vad än ens avsikt med bön är, så är målet att öppna hjärtat för Guds kärlek.

Olika former av meditation är populära idag, men många människor söker någonting mera. Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ lär ut kontemplation – ett aktivt, kreativt och personligt sätt att få kontakt med den Heliga Ande.

Det finns hundratals andliga övningar att använda i kontemplation och i det dagliga livet. Du kommer troligtvis att hitta en övning för varje utmaning eller andligt behov du än må ha.

De som tidigare har prövat på meditation vittnar om hur enkelt ECKs Andliga övningar passar in i livets rytm.

ANDLIG LEDARE OCH ECK-MÄSTARE

ECK-Mästarna är Gudsförverkligade individer som har tjänat mänskligheten under alla tidsåldrar. Några är välkända historiska figurer, till exempel Pytagoras, Milarepa, Epiktetos och Shams-i-Tabriz. Men de flesta har arbetat i det tysta utan att bli uppmärksammade. De är Mästare av livet, och är den Heliga Andes rena ljus.

Folk från hela världen har haft personliga erfarenheter med ECK-Mästarna innan de någonsin hört talas om Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Vanliga erfarenheter är drömmar, hjälp i krissituationer eller som en av barndomens ”fantasivänner”. ECK-Mästarna kommer inte in i din värld utan din inbjudan.

Du kan läsa om några av dessa berättelser och se bilder på några av dessa ECK-Mästare. Men det är ännu bättre att själv möta dem i din inre erfarenhet. Detta är det verkliga beviset.

Andliga guider såsom MAHANTAN, den Levande ECK-Mästaren har en speciell förbindelse med den Heliga Ande. En sann andlig mästare är ett instrument för Guds Röst. Han uppenbarar sig i mänsklig form för att tjäna människor på ett sätt de kan förstå, för att visa dem hur den Heliga Ande verkar i det dagliga livet.

I Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ uttrycker den Heliga Ande Sig själv genom MAHANTAN, den Levande ECK-Mästaren. Därför är det möjligt för honom att hjälpa och undervisa Själar i den här yttre världen och också i de inre världarna, han tjänar både som Yttre och Inre Mästare. Han ges stor respekt men dyrkas inte.

MAHANTAN, den Levande ECK-Mästaren kan förändra en individs öde beroende på dennas andliga framsteg. Detta är en avsevärd fördel. På det sättet kan till exempel ett överskott av karma bli bortbränt i drömtillståndet.

MAHANTAN är den inre, eller andliga, formen av den Levande ECK-Mästaren. Det är det högsta tillståndet av Gudsmedvetande känt för människan och en manifestation av Guds Ande som alltid är med dig. MAHANTAN ger inre vägledning genom drömmar, Själsfärdande, och ECKs Andliga övningar.

MAHANTAN, den Levande ECK-Mästarens roll är att tjäna som Vägvisare, eller andlig guide. Han undervisar Själar som är redo och visar dem vägen hem till Gud.

Valet av varje ny Levande ECK-Mästare har sitt ursprung i SUGMAD (Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀs namn för Gud). Den Levande ECK-Mästaren tränar och utnämner sin efterträdare.

År 1981, efter många liv av andlig träning, blev Harold Klemp MAHANTAN, den Levande ECK-Mästaren. Han tillkännagavs av sin föregångare vid 1981 års World Wide ECK-seminarium.

Ja. Paul Twitchell var en mästare på att sammanställa. Olika religioner hade delar och fragment av den ursprungliga ECK-läran, men de hade knutit sina egna villkor eller band till den. De sa t.ex. att man måste vara vegetarian, eller behövde meditera ett visst antal timmar per dag för att vara en sann lärjunge av en viss väg till Gud. Tidigare läror, som hade hämtats från den ursprungliga ECK-läran, var anpassade för de andliga behoven i de tidigare kulturerna.

Pauls uppgift var att samla ihop de beprövade beståndsdelarna av de mest autentiska delarna av det som hade förts fram tidigare. Han samlade den gyllene läran som var spridd över hela världen och befriade den från de kulturella utsmyckningarna och sociala avsikterna som begränsade deras andliga utstrålning. Paul omredigerade dessa fragment för att visa den direkta vägen hem till Gud och gjorde den lättillgänglig för alla.

Både kvinnor och män kan uppnå Gudsförverkligande och bli ECK-Mästare i denna livstid. ECK-läran lär ut att den sanna identiteten av varje individ är Själ, som, likt Gud, inte har något kön.

Varje Själ som ligger i träning för rollen som MAHANTAN, den Levande ECK-Mästaren under en viss livstid väljer en manlig kropp. För att bli den andliga ledaren behöver Själen atomstrukturen i en manlig kropp i den fysiska världen. Valet görs före födseln.

Efter att Paul Twitchell avled i september 1971, tjänade Darwin Gross som en tillförordnad Levande ECK-Mästare under tio år från oktober 1971. Gross tillkännagav Harold Klemp som den 973:e Levande ECK-Mästaren i oktober 1981. Gross kunde däremot inte acceptera att han själv inte längre var den andliga ledaren för ECK-läran och han blev då avskedad från Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ. Sri Harold skrev om de andliga lärdomarna från denna period i Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀs historia i sin bok Soul Travelers of the Far Country, kapitel 11. Sri Harold fortsätter att tjäna som den andliga ledaren för Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ idag.

AVANCERAT ANDLIGT LEVERNE

Medlemskap är en årlig cykel av inre och yttre andligt utforskande. Detta åtagande av högre andlig utveckling involverar två nycklar:

Man behöver inte göra några drastiska livsstilsförändringar. Individen fortsätter att leva livet på sitt eget unika sätt, med fortsatt fullt personligt ansvar och val i det vardagliga livet.

Så långt det är möjligt gör Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ läran tillgänglig för människor oavsett deras finansiella situation. Medlemmar får emellertid gärna donera till ECK-missionen. Deras beslut att donera är privat och respekterat. Alla donationer tas emot med tacksamhet.

Individers andliga utveckling är på intet sätt kopplat till hur mycket de donerar.

Det finns en årlig rekommenderad donation. För de som studerar första året börjar den föreslagna donationen vid $75 för en vuxen eller $150 för en familj ($50 för en vuxen eller $75 för en familj i utvecklingsländer).

Du kan läsa mera om ECK-studier, eller gå med idag.

Ja, du kan pröva att studera ECK-läran för att se om den passar bra för dig. Det finns inget fortlöpande åtagande och du är fri att avbryta när som helst.

Ja. MAHANTAN, den Levande ECK-Mästaren kommer att arbeta andligen med alla som ber honom om vägledning och skydd. ECK-invigningar är emellertid bara tillgängliga för dem som åtar sig den andliga träning som ges av den Levande ECK-Mästaren genom medlemskapet.

ETIK, MORAL OCH LIVSSTIL

ECKister tror på personligt ansvar för varje tanke, ord och handling. Karmas lag (orsak och verkan) undervisar Själen i vad som är rätt eller fel.

Som en moralisk och etisk kompass i det dagliga livet har Sri Harold Klemp rekommenderat de ”Två Lagarna” framtagna av historikern Richard Maybury ur mänsklighetens etiska, juridiska och religiösa traditioner:

 • Gör allting du har kommit överens om att göra, och
 • Inkräkta inte på andra personer eller deras egendom.

Dessa lagar är nycklar till andlig frihet.

Tjänande är någonting som faller sig naturligt för Själen på grund av tacksamhet för livets gåva.

Varje Själs mål är att bli Medarbetare med Gud, att tjäna allt liv på Själens eget unika sätt. Detta är kärnan i ECK.

Det finns många sätt att ge av sig själv. Det kan handla om att medvetet ge kärlek och omsorg till din familj eller till ditt sociala, civila och religiösa samfund.

ECK-medlemmar ger i enlighet med sina egna personliga överenskommelser med Helig Ande. Hela syftet med Själens resa är att lära sig det andliga behovet av att ge.

Nej. Det är emot andlig lag att tvinga sina trosuppfattningar på andra, eller att hålla någon kvar på en andlig väg. ECK-läran är baserad på medkänsla, respekt, personligt ansvar och att ge andra frihet.

ECKister väljer inte en kollektiv livsstil. De tar ansvar för sina egna liv, gör rätt för sig och uppfyller sina åtaganden gentemot familj, arbetsgivare och land. ECKister kommer från alla områden av livet och lever i det etablerade samhället i över 120 länder runt hela världen.

Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀ respekterar individuella åsikter om abort, medan ECK-läran ger perspektivet att Själen träder in i kroppen vid livets första andetag.

Individer fattar sina egna beslut angående personliga frågor såsom, hälsovård, eutanasi och abort.

Ja. Samkönade par kan studera i ECK som familjemedlemmar. Och, där det är legalt, genomförs samkönade giftermål i form av ECK-Bröllopsceremonin, av Eᴄᴋᴀɴᴋᴀʀs präster.

Copyright © 2020–2024 ECKANKAR. All rights reserved. The terms ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL, and VAIRAGI, among others, are trademarks of ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA. 200140